Hopp til innhold

Rør og rørgater

Vanntrykk.

Som nevnt tidligere krever de forskjellige snøkanontyper forskjellig vanntrykk. - Viftekanoner ca 15 – 17 bar. - Tårnkanoner / lanser ca 14 – 50 bar. - Høytrykkssystem ca 9- 10 bar. Vær oppmerksom på at dette er vanntrykk ved kanonen. For hver 10 meters høydeforskjell fra vannpumpen, minsker vanntrykket med 1 bar. Friksjonstap (falltap) i vannledningen må også tas med i beregningen av nødvendig pumpetrykk.

Type rørgate.

Skal rørene ligge på bakken eller graves ned? Hvorvidt rørene skal graves ned eller om de skal ligge på bakken, er et spørsmål om økonomi, estetikk og ikke minst det snøsystem som velges. Vannrøret er vanligvis galvaniserte stålrør, 4 – 10″ eller støpejernsrør. Uttak for kanonhydranter plasseres vanligvis for hver 50 meter. Rørgaten legges i kanten av bakken og på den siden av bakken hvor det kjølige værdraget vanligvis kommer fra. Forholdene på stedet, og ikke minst estetiske hensyn (spesielt med tanke på sommertid) avgjør om rørene legges på bakken eller i grøft. I fjellgrunn skytes det grøft som fylles med finmasse etter rørmontasje.

I automatiske snøanlegg ligger rørene alltid nedgravd for at vannet ikke skal fryse om kanonen blir avslått automatisk. I slike anlegg blir rørene ført til kummer som er plassert ved kanonen. Med andre ord, i automatiske anlegg er kanonen som regel fast stasjonert ved en vannkum.

Ved lengre strekk, er det nødvendig å gå opp i dimensjon. Det er viktig å ta høyde for eventuelle fremtidige utvidelser slik at rørene som legges er tilstrekkelig dimensjonert fra starten. Alle leverandører foretar nødvendige beregninger av rørdimensjon.

Rør på bakken.

- Fordeler: Gunstig pris, lett inspeksjon, god tilleggskjøling, servicevennlig.

- Ulemper: Lite pent i naturen, ofte nødvendig med sikring for skiløpere, krever solid forankring. Rør som ligger forankret på bakken

Rør som er nedgravd.

- Fordeler: Ikke synlig i naturen, mindre utsatt for frost og en er friere med hensyn til bakke-layout.

- Ulemper: Høyere anleggskostnader, eventuelle lekkasjer er vanskelig å lokalisere, en får ingen ekstra kjøleeffekt fra omgivende luft.

Bilde: Rør og kabler som graves ned

Bilde: Forankring av rør på bakken

Bilde: Forankring

Tekst til bilde: Det er viktig at rør som ligger på bakken forankres godt. Vann i rørgaten representerer stor vekt. I tillegg får rørgaten dynamiske støt når rørene fylles med vann og settes under trykk.

NIF-EPI03, 03