Hopp til innhold

Snøproduksjon

Hvorfor produsere snø?

Et snøproduksjonsanlegg består i hovedtrekk av et stasjonært eller flyttbart pumpe- og rørsystem som sammen med snøkanoner kan lage snø. I dag produseres det snø i alle typer skianlegg. Det vil si anlegg for hopp, alpint, snowboard, freestyle, langrenn og nærmiljøanlegg for skileik. I tillegg produseres det snø til spesielle arrangementer.

Snømangel

Mangel på natursnø er et problem i mange skianlegg. For å sikre gode forhold kan det produseres kunstsnø i hele eller deler av anlegget. Dette vil også kunne være med på å sikre en tidlig oppstart og en lang stabil sesong, noe som er viktig for rekrutteringen. I dag er det mange fritidsaktiviteter som frister, og da er det ekstra viktig at sesongen er lang og at aktiviteten fenger. Det må være forutsigbart at bakken eller løypen kan benyttes.

Fordelen med kunstsnø er at den tåler lange perioder med mildt vær og den tåler slitasje bedre enn natursnø. Kvaliteten på snøunderlaget gjennom hele skisesongen sikres ved at snø som blir slitt bort og / eller blir isete erstattes av nyprodusert snø eller snø fra lager produsert i kuldeperioder gjennom hele sesongen.

Driftsfordeler

Det legges ned betydelige investeringer i skianlegg. Lunefulle og ustabile værforhold, med sterkt varierende nedbørsmengder i form av snø, kan lett gjøre disse investeringene ulønnsomme, selv i gjennomsnittlig snørike områder.

Et snøproduksjonsanlegg anses i dag som det viktigste anleggselementet for å unngå slike sjansepregede driftsbetingelser og er blitt en selvfølge for å sikre sesongen.

Driftsfordeler oppsummering:

- Tidligere sesongstart. Forvinteren er mange steder preget av kulde, men lite eller intet snøfall. Dette er gode betingelser for snøproduksjon. Brukerne er også ivrige etter å starte med vinteraktivitetene.

- Mer slitesterkt snøunderlag. Kunstsnø er tyngre, mer kompakt og slitesterk enn naturlig snø. Snøen er mer motstandsdyktig mot mildt vær og nedbør i form av regn.

- Bedre snøkvalitet i bakkene, uten fremstikkende stein, stubber mm. Dette er av stor betydning for renommé og sikkerhetsstatus.

- Bedre underlag for alpin konkurranseidrett. Tilsvarende gjelder for dagens krav til langrennsarenaer og for hoppanlegg.

- Sesongen kan forlenges både på høsten og våren.

- Gode snøforhold og tidlig oppstart gjør at rekrutteringen til skiaktiviteter opprettholdes /økes.

NIF-EPI01, 01