Hopp til innhold

Økonomi

Investering- og drift

Investeringskostnader.

Skal en bygge høytrykk / lufttrykk eller skal vi satse på lavtrykk / viftekanoner? Dette valg gjenspeiler hvorvidt vi skal legge både luft- og vannrør, eventuelt strømkabel.

Basis for valget, er de klimatiske forholdene.

Er forholdene marginale med hensyn til temperatur og luftfuktighet, anbefales det å satse på viftekanoner, og eventuelt supplere med tårnkanoner / lanser med egne luftkompressorer.

Ser vi på investeringskostnader, ligger det store grunnlagsinvesteringer i vannpumpe og luftkompressor med tilhørende hus.

Investeringsmessig bør en merke seg at i et rent høytrykksanlegg er kostnaden for kanonene gunstigere, men da kreves en egen sentral kompressor. I et lavtrykksanlegg er kanonene dyrere, men til gjengjeld elimineres den sentrale luftkompressoren.

Igjen er det de klimatiske forholdene på stedet som må avgjøre hvilke system som skal bygges.

I større alpinanlegg, opererer en gjerne med begge system for å kunne produsere optimalt i forskjellige temperaturforhold.

Ca priser til hjelp i vurderingen: (2006 n.kr. ekskl. mva)

Viftekanon:

Prisen varierer fra kr 200-000 – 450.000 avhengig av om det er en manuell kanon eller om den er automatisert, samt avhengig av størrelsen/kapasiteten.

Tårnkanon for trykkluft:

Manuell koster ca kr. 70.000. Utstyrt med luftkompressor, ca kr. 110.000.

Lansekanon, manuell ca kr 20.000, utstyrt med luftkompressor, ca kr 35.000.

Rørgate:

For en rørgate, den dyreste varianten, med nedgravd vannrør og strømkabel samt styrekabler. Prisen baserer seg på ca 40 % fjell, ferdig lagt med hydranter ca 60 meter mellom hver: kr. 3.000 pr meter

Driftskostnader.

Personalkostnader:

Personalkostnader utgjør en vesentlig kostnad. Ser vi på regnestykket nedenfor, medgår det 48 timer. Med kr 200,- pr time inkl sos. kostnader, utgjør lønnskostnaden; Kr. 200 x 48 timer x 2 personer = ca kr 19.000,- det dobbelte av strømkostnad.

Kraftforbruk:

Går vi tilbake til eksemplet vårt, med en bakke på 300 m, bredde på 40 m, snødybde 0,5 og snømengde tilsvarende 6000 m3.

Hver kanon har et strømforbruk på 25 KW x 2 = 50KW Vannpumpe 90KW ————— 140KW Driftstimer: 48 timer Stipulert energikostnad: 1,00 pr. kilowatt time Total energikostnad: 48 timer x 140KW x 1,00 = kr. 6.700,-

Vedlikehold:

Alt utstyr skal vedlikeholdes etter instruks gitt av leverandør. Dette inngår i HMS. Nødvendig vedlikehold varierer avhengig av betjening, og ikke minst av vannkvaliteten. Dårlig vedlikehold fører lett til havarier på pumper og kanoner. Lansekanoner og høytrykkskanoner er vedlikeholdsfrie, mens viftekanoner må sjekkes med jevne mellomrom. Kompressoren på kanonen må ha olje, dyser må renses og vannfilter må byttes. Det må avsettes en økonomisk buffer for å ta slikt vedlikehold.

Vann:

Tas vann fra kommunalt nett, må en regne med å betale etter forbruk.

NIF-EPI03, 03