Hopp til innhold

Klimatiske forhold

Klimaets betydning for snøproduksjon er svært viktig. Ved temperaturer rundt 0 grader og ved høy luftfuktighet, stilles store krav til så vel utstyr som personell. I Norge er luftfuktigheten relativt høy mange steder, særlig i kyststrøkene.Det må nøye vurderes hvorvidt det er mulig eller økonomisk forsvarlig å investere i et kostbart snøanlegg i områder med marginale temperaturer. Det kan lønne seg heller å flytte skiarenaen til et mer egnet sted.

For å lage snø ved 0 grader bør en ha en luftfuktighet på omkring 20 %. En skal være oppmerksom på at luftfuktigheten kan variere en del mellom bunn- og dalstasjon. Ofte er det klare klimaskiller i et og samme anlegg. Ved valg av utstyr bør en ta hensyn til det som passer best for stedets klima. Vi vil derfor anbefale at en kontakter Meteorologiske Institutt, som kan fremskaffe en værdata for det aktuelle området, eller for et nærliggende sammenlignbart område. Hør gjerne på lokalkjente.

NIF-EPI03, 03