Hopp til innhold

Elkraft

Før en går i gang med etablering av et snøanlegg, må mulighetene og betingelsene for fremføring av kraft undersøkes. E-verkene bringer normalt el-fremføring av forbruksstrøm kostnadsfritt til forbrukerne. Ved strømleveranser til sesongbetonte anlegg som et snøanlegg er, må en påregne å delta i en viss kostnadsdeling av anleggskostnadene, såkalt anleggsbidrag.Driftskostnadene med elektrisk energi er todelt: Nettleie og energidel.

Nettleien betales til det lokale E-verk, og beregningsmodell kan være forskjellig fra selskap til selskap. Undersøk derfor med det stedlige selskapet. I nettleien inngår ofte både et energiledd (etter antall kwt forbruk) og effektledd (høyeste gjennomsnittsverdi på målt effekt, kw) i en time i avregningsperioden.Dette betyr at størrelsen på nettleien kan bli høy om både skiheis og snøanlegg går samtidig. Det kan være store penger å spare ved å produsere snø på natten når skiheisen står.

I perioder som en er nødt til å kjøre heis samtidig som en legger snø, må en passe på å begrense dette forbruket til en avregningsperiode

Energidelen gjelder leveranse av elektrisk energi, og kan kjøpes fra den leverandør som gir gunstigst tilbud (fritt kraftmarked).

NIF-EPI03, 03