Hopp til innhold

Vanntemperatur - kjøletårn

Det er vanligvis mye kaldere vann i bekker, elver og sjøer enn kommunalt vannforsyning som har for høy temperatur. Høy vanntemperatur er uheldig og uøkonomisk ved snøproduksjon, vanntemperaturen bør maksimum være 3-4 grader C.

Det kan derfor være nødvendig og lønnsomt med kjøling av inntaksvannet. Dette gjøres i et kjøletårn, der vannet spredes ut fra toppen. På vei nedover i tårnet ledes vannet over et sprinkelverk som sprer og finfordeler vanndråpene. En kraftig vifte sender samtidig en strøm av kald luft gjennom tårnet. Vannet blir avkjølt både ved kontakt med kaldluften og med det kalde stålet, som gir fordampning fra vanndråpenes overflate. Vannet samles i en tank i bunnen, for videre bruk i snøproduksjonsanlegget.

Kjøletårn kan leveres som en ferdig fabrikklevert enhet, eller bygges på stedet av tilgjengelige komponenter. Konstruksjonen er enkel.

Kjøletårn, fabrikklevert

Skisse av kjøletårn. Vifte er montert øverst.

NIF-EPI02, 02