Hopp til innhold

Tele i bakken

Tele i bakken

Før en starter med å produsere kunstsnø, er det en stor fordel at det er tele i bakken. Dette betyr at all produsert snø kommer til nytte. Men haster det med å komme i gang, så går det utmerket å produsere kunstsnø på frostfri bakke. I de fleste tilfellene stikker kulden ned i bakken etter hvert, men en kan erfare at det ikke dannes tele i det hele tatt, og at det får en negativ effekt til våren med stor avsmeltingTelen gir oss bedre mulighet til å bevare snøen som produseres. Derfor må vi forsøke å hjelpe til slik at telen setter seg. Se også pkt. 4
Vi kan benytte humusrike / jordholdig masser i topplaget som telen lett går ned i. Holde områdene snøfrie i en periode eller komprimere snøen slik at telen går ned i bakken. Vi kan isolere for å bevare telen om det skulle komme en mildværsperiode. Dette kan gjøres med snø. Det er også viktig å holde nede kratt og gress, langt gress isolerer.

NIF-EPI02, 02