Hopp til innhold

Produksjonsmengde

Siden snøproduksjonen er avhengig av avkjølingseffekten, vil antall m3 snø pr time øke ved:

- Økning av mengden luft som ekspanderer (trykkluftsystem). En trenger mer luft ved ellers ugunstige forhold.
- Lavere luftfuktighet (øker fordampningen fra vanndråpene)
- Lavere lufttemperatur.
- Lavere vanntemperatur, f. eks ved vannledninger lagt over bakken.
- Montering av snøkanonene på høye master, som betyr at snøkrystallene får lengre tid i kald luft før de når bakken. Dette betyr at snøkrystallene vokser seg større.

NIF-EPI01, 01