Hopp til innhold

Andre rammebetingelser

Høyden på utkastet fra kanonen

Det er viktig at vanndråpene får så lang tid i atmosfærisk luft som mulig, unntatt ved svært lave temperaturer. Jo høyere kanonene er plassert, jo bedre. Ulempen kan være at snøen blir tatt av vinden og ført vekk.

Vind og avdrift

Alle snøkanoner har avdrift, dvs. at en ikke får full utnyttelse av all snøen som produseres. Avdriften varierer med hvilke type skianlegg som skal snølegges. Snøproduksjon i fjellet og i åpent landskap utsettes ofte for vind og værdrag, og det kan være problematisk å få plassert snøen der vi har behov for den. For å få plassert snøen dit den skal, må en sørge for at utblåsningsretningen fra snøkanonen ikke peker mot vindretningen. Vinden påvirker nedkjølingen positivt. Derfor kan en ved sjenerende vind avfinne seg med at snøkrystallene oppholder seg kortere tid i luften og dermed justere kanonene lavere for å plassere snøen der hvor vi trenger den. I utgangspunktet er det viktig å vite fra hvilken retning de kalde vindene kommer når snøanlegget skal prosjekteres. Det er også viktig å vurdere type kanon. Tårnkanoner / lanser er eksempelvis dårlig egnet på snaufjellet.

I en langrennsløype med bredde på 6 meter kan avdriften være fra 40 til 60% I en hoppbakke kan avdriften være fra 20 til 40%, og i en alpinbakke fra 5 til 15%.

Fordampning

Fordampning er en faktor det er lett å overse i en kapasitetsberegning for et snøanlegg. Faktisk kan fordampning av vannet utgjøre så mye som 10%. Dette skjer mest i kaldt vær eller når det benyttes små vanndyser. Fordampningen kan faktisk være årsak til at klimaet i området endres mens kanonene går. Det kan virke surt og tåke kan oppstå og skape irritasjon i omgivelsene

NIF-EPI02, 02