Hopp til innhold

NTB

Grep for en krevende energivinter

Strøm og energikostnadene opptar mange skientusiaster om dagen. Snøproduksjon, istandsetting og drift av anlegg kan bli kostbart, og vi risikerer at en del skianlegg ikke åpnes.

Skiforbundet bidrar så godt vi kan for at skianlegg kan åpne for vinteren, og at de høye energikostnadene kan håndteres. Skiforbundet vil løpende vurdere hva vi kan bidra med. Kom med innspill, enten via anleggsgruppen på FB, eller direkte til marit.gjerland@skiforbundet.no eller tommy.rudihagen@skiforbundet.no .

Søk strømstøtte
Idrettslag og skiklubber er berettiget strømstøtten til frivillige organisasjoner. Dette er kanskje det viktigste enkelttiltaket som gjør at anlegg kan holdes oppe. Stortingen har vedtatt at ordningen styrkes slik at 90 % av kostnaden over 70 øre per kwh dekkes fra 1. oktober.

Skianlegg organisert som egen juridisk enhet kan også få støtte forutsatt eid av idrettslag og klubber. Vi ber den enkelte av dere sjekke om dere er søknadsberettiget, og passe på å få levert inn søknader.

Private og kommunale skianlegg får ikke strømstøtte gjennom overnevnte strømstøtteordning. Skiforbundet har spilt inn at tilrettelegging for idrettslag og klubber også i private anlegg må inkluderes i ordningen.

Vurder strømavtalen
Mange vil kunne redusere kostnaden bare ved å reforhandle strømavtalen eller bytte strømleverandør. Vær samtidig forsiktig så dere ikke blir lurt. Og tenk dere om før dere inngårlange fastprisavtaler slik markedet er nå. Om dere kan spare litt nå, så kan det bli dyrt på sikt.

Reduser energibruken
Uavhengig av hvilke strømstøtteordninger en kan få nytte av, eller hvor høy strømprisen blir, vil redusert energibruk reduserer strømregninga. I energiwebinar 15. september rettet vi derfor oppmerksomheten også mot hvordan energibruken kan reduseres. Nederst på webinarsiden vil dere finne presentasjonene fra seminaret, som inneholder gode tips å ta med seg inn mot vinteren.

Nedenfor i denne saken listes ulike enøktips som ble delt i seminaret.

For å vite hvilke tiltak som gir størst verdi, må en vurdere egen situasjon. Mange kan da trenge støtteBruk rådgiver som har arbeidet med skianlegg tidligere, og samarbeid gjerne flere når rådgiver skal benyttes. Og del kunnskap på tvers av klubber og anlegg. Bruk gjerne Skiforbundets anleggsgruppe på Facebook til å stille spørsmål og dele råd og tips.

Sett dere inn i mulighet for å få Enovamidler og andre tilskudd for å redusere energibruken. Dyktige enøkrådgivere kjenner normalt tilskuddsmulighetene.

Kortsiktige enøktiltak
Ulempen med mange enøkgrep er at de tar tid å gjennomføre – og krever investeringer. Her likevel noen grep dere kan gjøre på kort sikt;

Snøproduksjon og drift
• Starte snøproduksjon ved litt kaldere temperatur enn tidligere år. Vurder utsatt start av snøproduksjon
• Kutte snøproduksjon på de mest kostbare timene (produsere for eksempel kun på natt)
• Preparer med mindre snødybde. Anskaff og bruk snødybdemåler
• Vurder kritisk hvilke traseer og løyper som må snølegges og prepareres
• Sett dere inn i nettarifferingen for ditt nettområde. Unngå unødvendig effekttopper, som
øker nettleien.
• Fjern tomgangskjøring av fossile biler

Byggrelaterte tiltak
• Reduser innetemperatur, særlig i ubrukte bygg og rom
• Om styrings- og ventilasjonssystem er installert – pass på at det er riktig regulert
• Bytte ut gamle panelovner eldre enn 20 år og radiatorer eldre enn 30 år
• Bytte ut oppvaskmaskiner og komfyrer eldre enn 20 år
• Bytt til LED-lys (særlig der ikke varmen fra lyset gir nytte til oppvarming)
• Installer sparedusjer i garderober mv
• Isoler varmtvannsrør

Langsiktige enøktiltak
De høyere energikostnadene vil nok ikke kun gjelde kommende vinter. Prisene vil nok reduseres, men ikke ned til slike vi hadde tidligere. Energi blir dyrere enn før. Som forberedelse til senere vintre, kan følgende da være hensiktsmessig;

Snøproduksjon og drift
• Planer terreng og rydd traseer– reduserer snømengdebehovet
• Vurder nye og automatiserte snølanser, viftekanoner, pumpestasjoner mv. Slike reduserer strømforbruket med 30 til 50 %, sammenlignet med gamle.
• Vurder om SD-anlegg (styrings- og driftskontrollanlegg) for snøsystem kan kobles opp mot strømpriser for automatisk optimalisering av når tid anlegget skal gå.
• Vurder ledlys
• Vurder overgang til frekvensstyrt drift av heismotorer
• Skift ut fossildrevne kjøretøyer med Elektriske Scootere og Atv`er

Bygg
• Installer styringssystemer for varme og lys (store bygg)
• Vurdere mulighet for varmepumpe, enten med jordvarme (vannbasert) eller luft til luft
• Skifte ut vinduer som er eldre enn 30 år
• Etterisolere gamle bygninger bygget før 1980 som har 10 cm isolasjon til dagens
standard på 25 cm
• Gjennomgå alle ventilasjonssystemer og skifte ut ventilasjonsanlegg eldre enn 30 år med varmegjenvinning
• Montere sensorstyrt ventilasjon og lysstyring i fellesareal
• Skifte ut gamle EL-kjeler i fyringsanlegg til nye moderne som er mer effektive
• Vurder solceller
• Varmestyring av maskinrom (heisstasjoner mv.)

nif-epi04, 04