Hopp til innhold

Opptak av webinaret

Her er opptak Webinar om energikostnader i skianlegg torsdag 15. september.


Agenda (spol til ca 2 min så starter seminaret):
* Velkommen og introduksjon, Camilla Sylling Clausen /Marit Gjerland`
* Overordnet om grep for å redusere energikostnaden, Tommy Rudihagen
* Strømstøtten til idrettslag og foreninger, Lotteri- og stiftelsestilsynet v/Øystein V. Dvergsdal
* Regulering og nettariffer
* Tiltak for å kutte strømregninga i skianlegg, Volte v/ Anne Kr. Hjelle Jordal
* Praktiske grep og erfaringer fra skianlegg. Alpinco v/Odd Stensrud. Kirkerudbakken Skisenter v/Hans Kirkerudbakken.

Les også: Se invitasjonen til seminaret

Det var påmeldt cirka 130 deltakere og bidragene var svært matnyttige med tanke på drifts- og produktinfo fra alpinanlegg som besparende tiltak. Lottstift viser til at strømstøtte for idrettsorgansisasjoner videreføres utover i 2023. NVE forklarte om nett-tariffering og Energiselskapet Volte ga også nyttig veiledning om hvor viktig det er å være obs på å unngå strømtopper, være «krevende kunder» og stille krav til leverandør og følge med på faktura.

Det ligger i Skisportens natur at man må justere seg etter vind og vær, men kommende vinter vil dette utgjøre en enda større ukjent faktor. Ytre rammefaktorer er vanskelig på kort sikt å gjøre noe med. Vi må derfor søke kunnskap og dele kunnskap og jobbe med det som faktisk er mulig å påvirke. Som et ledd i dette ønsker NSF å fasilitere for at berørte parter lytter og tenker sammen. Vi har derfor invitert nøkkelaktører som kan redegjøre for relevante støtteordninger, bidra til fakta samt tips og triks fra anlegg av ulik størrelse.

Vi håper denne samlingen også kan bidra til at vi forbund og bransjeorganisasjon kan jobbe tettere sammen for om mulig gjøre kommende vinter mindre smertefull.

SE SEMINARET I OPPTAK, FULLFORMAT

Her finner dere også presentasjonene
Hans Kristiansen Kirkerudbakken skisenter.pdf
Odd Stensrud Praktiske erfaringer fra alpinanlegg.pdf
Regulering og nettariffer - Skiforbundet.pdf
Tommy Rudihagen Foiler energiseminar 220915.pdf
Tommy Rudihagen Foiler energiseminar 220915.pptx
Øysten Dvergsdal Presentasjon til Norges skiforbund 15.09.2022.pdf
Anne Jordal Volte Energiseminar.pdf

NIF-EPI01, 01