Hopp til innhold

Telenor Karusellen(2)

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og inviterer derfor klubber og lag til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. Dette gjør at klubbene enklere vil kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere. Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt.

Sesongens materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører.
I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik. 

SESONGEN 2020-2021

Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangere Telenor Karusellen. Også de som har vært med før må søke.

SØKNADSSKJEMA      BROSJYRE    #TELENORKARUSELLEN 

Sesongen vi står foran vil kreve tilpasninger og det viktigste blir at all aktivitet gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler:

  • Norges Skiforbunds koronaveileder for klubber og kretser

  • NIF og Vipps tilbyr gratis besøksregistreringssystemet for arrangement :  qrona.nif.no

  • Vi oppfordrer alle medlemmer i klubben/arrangør, foreldre og foresatte å gjennomføre Norges Idrettsforbunds koronavettkurs   

  •  Viktig å sjekke lokale myndigheters/din kommunes smittevernsregler.


 Maler for annonsering

For web og print For Facebook Instruksjon Facebook-mal Bildebank

 

Spørsmål, etterbestilling av premier, materiell eller annet, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no

Tips til aktivitetsinnhold for barn og ungdom alle grener

 Krav til arrangører:

  • Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene.
  • Legg opp til de aktiviteter og alternative konkurranseformer som hver gren anbefaler.
  • I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement til telenor.karusellen@skiforbundet.no

Send inn bilde

 

Lykke til!

NIF-EPI02, 02