Hopp til innhold

Dommeroppsett kretsrenn 2022/23

Kombinert NC. Notodden 07.01.23. Rennstart kl. 10.00.

A. Gunleik Haugom
B. Torbjørn Paulsen
C. Kjersti Rønjom

Kombinert NC. Notodden 08.01.23.. Rennstart kl. 10.00.

A. Torbjørn Solheim
B. Roar H. Gustavsen
C. Kai Saandbekk

Hasselbakken. Skotfoss. 21.01.23. Rennstart. kl.11.00.

A. Bjørnar Pettersen
B. Hallgeir Seime
C. Hallstein Baarset
D. Jan Kåre Abrahamsen
E. Aleksander Abrahamsen
MD-sjef. Kjell Strøm

Rambergkollen. Ivrig. 28.01.23. Rennstart kl.12.00.

A. Bjørnar Pettersen
B. Roar H. Gustavsen
C. Gunleik Haugom
D. Kai Sandbekk
E. Knut Gamkinn
MD-sjf. Helge Kjærmann

Breimyr. Botne. 29.01.23. Rennstart kl.10.00

A. Glenn R. Helgerud
B. Gunnar Vestøl
C. Kjersti Rønjom
D. Torbjørn Paulsen
E. Hallgeir Seime
MD-sjf. Åsne Ettestad

Hasselbakken. Skotfoss. 18.02.23. Rennstart kl.11.00.

A. Torbjørn Solheim
B. Inge Eriksrød
C. Jan Kåre Abrahamsen
D. Jarle Solbu
E. Aleksander Abrahamsen
MD sjef. Kjell Strøm.

NIF-EPI02, 02