Hopp til innhold

Fred Arne Jacobsen (Foto: Reistadløpet)

Ny kretsleders betraktninger

Med enstemmig forsamling ble Fred Arne Jacobsen valgt som ny kretsleder i Troms Skikrets.

Først og fremst vil jeg takke for tilliten fra Skikretstinget som har valgt meg til ny leder i Troms Skikrets. Med et stort hjerte for skiidretten og et langt liv med ski som en sentral del av hverdagen, skal det bli spennende å ta fatt på dette viktige vervet. Troms har lange tradisjoner for å være en markant skikrets med sterke meninger og gode bidrag til utviklingen av skiidretten i Norge, det skal vi med en passe porsjon ydmykhet og kompetanse fortsatt ha som ambisjon. Skisporten er under press, samtidig har vi verdens beste forutsetningene for å drive med ski og vinteraktivitet her oppe, det skal utnyttes. Spesielt vil jeg her utfordre de grenen som har lavest aktivitet om å komme opp med klare og gjennomførbare planer for økt aktivitet og rekruttering, samtidig som vi skal forsterke framgangen der det går bra. Nå skal det nye styret få lov til å sette seg og sette samla kurs, men aktivitet og rekruttering i alle grener vil være kjernen i arbeidet framover.

Aktivitet generer rekruttering som gir ressurser, og ressurser må til for å være attraktiv og konkurransedyktig. Store arrangementer er i så måte viktige fyrtårn for å vise fram idretten, både for utøvere og samarbeidspartnere. Arrangementer skal også skape et økonomisk overskudd for videre utvikling og rekruttering. Vår nyeste gren randonee kan få stå som eksponenten for dette. De arrangerte verdenscup i Tromsø i år og skal gjøre det samme de neste to årene, arrangement i verdensklasse, verdens beste utøvere og direkte sendt tv. De som ikke kjente til randonee før kjenner den nå, dette må og skal utnyttes for fremme av skiidretten. Det samme gjelder Reistadløpet, et arrangement for massene og verdenseliten, med direkte sendt også her nasjonalt og internasjonalt. I et strategisk perspektiv kommer det et VM i alpint i Narvik som vi alle tror på, et av de største og mest populære vinteridrettsarrangementene i verden. Troms Skikrets må ha en klar plan for hvordan dette skal bidra til å styrke skiidretten før under og etter arrangementet.

Men som alltid er det kvaliteten i hverdagen som skaper grunnlaget for høydepunktene, man skal glede seg til dagens trening, neste treningssamling og konkurranse. Her har Skiforbundet satt inn ekstra ressurser i form av en skiklubbutvikler, som sammen med lokalt og regionalt samarbeid må utnyttes til grenens beste. Uten bredde ingen elite.

Anlegg og utstyr med stadig høyere krav er en basis som må være på plass. Kostnadsøkningen alle opplever treffer også idretten. Vi kan ikke etablere og drifte fra øverste hylle på alle steder i en tid hvor også klimautfordringene utfordrer dette ytterligere. Her må det harde prioriteringer til, lokalt, regionalt og nasjonalt for å få på plass en revidert og relevant anleggsplan.

Kommunikasjon er viktigere og mer krevende enn noe gang, en oppgave kretsens ledelse må ta inn over seg. Her vil jeg også oppfordre alle klubber og lag til å bidra etter beste evne, informer om aktivitet, om planer, om muligheter og gode historier. Vi må i fellesskap sørge for at folket vet hva skiidretten i vårt område driver med.

I Troms Skikrets er det store grenvise forskjeller i aktivitet og rekruttering. Det er styret i skikretsen med de grenvise lederne sin felles oppgave å legge grunnlaget for framgang for skiidretten lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er arbeid nok til alle, mye bra grunnlag er lagt og vi har flinke folk i administrasjon og klubber, nå skal vi revidere målene, sette kurs og fortsette den gode jobben i Troms Skikrets.

 

Bardu, 14.juni 2023
Fred Arne Jacobsen
Leder Troms Skikrets

nif-epi04, 04