Hopp til innhold

Vi søker kretstrenere!

Troms Skikrets søker etter kretslagstrenere for aldersgruppene 13-14 år, 15-16 år, Junior og Senior under Team SNN og ELON.

Troms Skikrets søker etter 2 trenere på hver aldersgruppe som kan være med på å planlegge og gjennomføre samlingsdøgn for aldersgruppen og 2-3 rennhelger hver vinter. 

Vi søker etter trenere med kompetanse innen langrenn – enten via utdanning eller erfaring, helst begge deler. Du må kunne bistå både mot bredden og toppen. Vi ser etter trenere med gode samarbeidsevner og utstrakt delingskultur.

Hovedfokuset for alle disse stillingene er å bidra sterkt til utvikling av miljøet og lage møteplasser som utøverne gleder seg til å komme på, og som gir de motivasjon i hverdagstreningen. 

Alle stillingene rapporterer til LK i Troms og samarbeider tett med adm sjef Troms Skikrets.

Aldersgruppene:

  • 13-14 år. (3 samlinger à 2 døgn)
  • 15-16 år. (4 samlinger à 2–3 døgn – 9 samlingsdøgn, 2 rennhelger)
  • Junior. (5 samlinger à 2–4 døgn – 16 samlingsdøgn, 3-4 rennhelger)
  • Senior (6-8 samlinger à 2-6 døgn – ca 30 samlingsdøgn, 1 lengre samling på ski, 3-4 rennhelger). 

Søkere må kunne vise plettfri vandel ved politiattest.
Stillingene er samlingsbasert og lønnes med et honorar pr dag i tillegg til utleggsrefusjon. 

Har du spørsmål til stillingene kan du kontakte Sportslig Leder Kenneth Daleng telefon 997 47 449, mail Kenneth.Daleng@salangen.kommune.no
eller Adm sjef Hanne Kristine Kroken. telefon 412 94 599 , mail hanne.kroken@skiforbundet.no

Søknadsfrist 10/4

 

Om arbeidsgiver, Troms Skikrets:

Troms Skikrets ble stiftet 6. Mars 1921. Kretsen er et organisasjonsledd i Norges Skiforbund og fellesorgan for all skiidrett i Troms Fylke. Skiforbundet, og da også Troms Skikrets, skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

 Skiforbundets visjon er MANGE - GODE - GLADE - SKILØPERE.

Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet. Vårmøte og Høstmøte er våre styringsorgan.

Troms Skikrets Langrenn har over flere tiår jobbet godt med miljø og samarbeid mellom klubbene i kretsen, og vært synlig gjennom den gule lua på lokale og nasjonale renn i Norge.

Troms Skikrets er et samarbeid å være stolt av - et sted der alle blir tatt godt vare på, og hvor man snakker til hverandre og ikke om hverandre.

NIF-EPI01, 01