Hopp til innhold

Skiklubbutvikleren i Troms og Finnmark – skiglede for alle!

Første august var første offisielle arbeidsdag for Espen Rognli, skiklubbutvikleren i Troms og Finnmark. Det er nå opp til skimiljøene å være med å praktisk forme hvordan denne ressursen skal utnyttes.

Skiklubbutviklerprosjektet er et treårig prosjekt som tiltak mot nedgangen i aktivitetstallene.  Skiklubbutvikleren skal bistå klubbene i tiltak som øker rekrutteringen til skiidretten med særlig vekt på aldersgruppa 6-12 år. I utgangspunktet vil skiklubbutvikler besøke klubber og miljøer for å bistå med ulike typer kurs, erfaringsutveksling og aktiviteter, men er også åpen for andre innspill og ønsker fra klubbene. 

Skiklubbutvikleren er også et bindeledd mellom klubber, kretsen, Skiforbundet og Norges idrettsforbund, både på krets og sentralt nivå. Det betyr at en henvendelse gjerne kan bli rettet videre til kompetansepersoner lenger opp i systemet dersom det er nødvendig. 

Klubber som ønsker skiklubbutvikleren på besøk, har spørsmål eller innspill, kontakt oss: espen.rognli@skiforbundet.no
troms@skiforbundet.no
finnmark@skiforbundet.no

nif-epi04, 04