Hopp til innhold

Sesonginformasjoner U23+

Her følger informasjon omkring Team U23+ sesongen 2021-2022 - er du interessert å være med på dette? Påmeldingsfristen er forlenget til søndag 2. mai

Team U23+ er et samarbeidsprosjekt mellom de tre nordnorske skikretsene: Nordland, Troms og Finnmark. Team U23+ er et tilbud spesielt til unge ambisiøse utøvere, men har ingen opptakskravAlle skiløpere tilknyttet klubber i Nord-Norge kan melde seg på.  

Team U23+ ble startet som et prøveprosjekt i sesongen 2019/20, med to målsettinger: 

 • Gi seniorløpere utenom regionlagene Team Elon og Team SNN et godt treningstilbud. Uten et slikt tilbud vil de være prisgitt klubbopplegg, eventuelt skaffe seg egen trenerhjelp. Ingen klubber i nord har en bredde og økonomi som forsvarer egen seniortrenerÅ gi et slikt tilbud er derfor 100% nødvendig for å løfte spesielt yngre løpere opp på et høyere nivå. 

 • Gi siste års juniorer utenom skigymnas et bedre tilbud. Vi har gjennom flere år sett at nivået blant eldre junior har vært dårlig, og ønsker å ta grep for å snu denne trenden.  

I prøvesesongen var Kjetil Skaflestad trener, og det var totalt 7 løpere med på opplegget. Vi hadde en forholdsvis lav egenandel (10 000/6 000), og et forventet/budsjettert underskudd. For 2020-21 valgte vi å formalisere teamet, med Truls Hallen som trener i 20% stilling. Totalt 9 løpere var med på teamet, 5 seniorer og 4 juniorer. 
Selv om det har vært begrenset med konkurranser løperne har kunnet delta på, mener vi å ha sett god sportslig fremgang, best dokumentert av seniorene som fikk sjansen til å delta nasjonalt på ettervinteren. Økonomisk er prosjektet fortsatt et underskuddsprosjekt. 

For kommende sesong ønsker vi å gjøre noen endringer: 

 • Bedre sportslig tilbud
 • Sikre oss at teamet går økonomisk i balanse 

Vi gjennomfører nå en tilbakemeldingsrunde fra løperne som har vært med på Team U23+ sesongen 2020-21. Plan og treninger vil justeres i henhold til disse tilbakemeldingene. Tidligere sesonger har løperne betalt en lavere inngangspris og så blitt fakturert for deltagelse på samlinger. Egenandelen økes og inkluderer nå samlingsutgifter. Vi tror dette vil gi bedre forutsigbarhet for løpere og klubber uten at det øker totalkostnadene. 
For å gå i balanse økonomisk trenger vi minst 10 løpere på teametI tillegg vil vi trenge bidrag fra samarbeidspartnere. Dersom vi ikke får på plass tilstrekkelig med midler fra samarbeidspartnere vil vi justere på tilbudet slik at vi går i balanse. Dersom slike tiltak må gjennomføres vil dette varsles i god tid før første samling etter sommerferien. 

Spørsmål/avklaringer kan stilles til 

Kristian Olsenkro@dualog.com905 36331 
Truls Hallen:     truls.hallen@til.no 920 97803 
Asgeir Moberg: troms@skiforbundet.no 934 14 714 

Påmelding til: troms@skiforbundet.no  Påmeldingsfristen er forlenget til 02. mai 2021

Tilbud senior: 
Egenandel: ca 25 000,- 
Trener: Truls Hallen 
Innhold: 

 • Treningsplanlegging 
 • Oppfølging av treningsdagbok 
 • 1-2 fellesøkter i uka 
 • Ca 35 samlingsdøgn fordelt på 8 samlinger (inkludert i egenandelen). Alle samlinger sammen med Team SNN, og flere også med Team Elon Nord 
 • Klespakke til en verdi av ca 5 000,- 
 • Mulig å handle ytterligere klær fra BJ til ca halv pris 

Hva med de som ikke melder seg på Team U23+?
Alle løpere er velkommen på samlinger i regi av Team SNN og Team U23+. Løpere utenom team betaler kostpris, som betyr kost/losji, trenerressurs og adm. utgifterPris vil komme frem i innbydelsen til de enkelte samlingene. 

Equinor NC senior:

 • Troms Skikrets organiserer reiseledere, smørere, overnatting og transport fra flyplass til overnattingssted og stadion 

 • Påmelding god tid i forkant slik at tilstrekkelig støtteapparat kan organiseres.  

 • Utøverne melder seg selv på til løpene, bestiller flyreise og melder seg på til fellesopplegget innen satt frist. 

 • Felleskostnader fordeles og faktureres i ettertid. En ca-pris vil gis i forkant, men kan ikke beregnes nøyaktig før etter konkurransene 

 • Troms Skikrets vil kreve inn et forskuddsbeløp før hver NC 

 • Sideskift 

Tilbud junior:

Juniorer som ikke har et treningstilbud via skole eller klubb er velkommen til å melde seg på Team U23+. Dette vil typisk gjelde siste års juniorer. 
Egenandel: ca 10 000,- 
Trener: Truls Hallen 

Innhold: 

 • Treningsplanlegging 
 • Oppfølging av treningsdagbok 
 • 1-2 fellesøkter i uka 
 • Hospitere på en del seniorsamlinger – tilpasset samlingsplan for junior. Samlingskostnader er ikke inkludert i egenandelen 
 • Overtrekksdress sommer og vinter 
 • Rabatter på BJ klær 

 

Alternativtilbud:
For løpere bosatt i Tromsø vurderer skikretsene i samarbeid med NTG Tromsø å gi et utvidet tilbud til siste års juniorerTilbudet vil bli realisert dersom et tilstrekkelig antall utøvere melder sin interesse 

Tillegg til opplegget skissert over: 

 • Tettere oppfølging av trener
 • Sesong- og periodeplanlegging
 • Flere utøversamtaler/evaluering av treninger
 • 4-5 ukentlige økter med trener
 • Ca 8 samlingsdøgn inkludert i egenandel
 • Tilgang til styrkerom Alfheim, inkl bruk av rulleskimølle
 • Laktat-testing 

Egenandel: ca 20 000,-

Her er oppdatert samlingsplan 2021-2022

 

 

 

nif-epi04, 04
NTB