Hopp til innhold

Ubemannet kretskontor

På grunn av covid-19 og full stans av aktivitet innenfor idretten, har Norges Skiforbund permittert administrasjonen i skikretsen inntil videre.

Henvendelser må rettes til andre mottakere frem til situasjonen endrer seg.

Spørsmål vedrørende aktivitet i kretsen kan rettes til leder i skikretsen eller i grenkomite:
Kretsleder, Turid Krudtå - turid.krudta@tffk.no
Leder langrennskomiteen, Toralf Heimdal - toralf.heimdal@gmail.com
Leder alpinkomiteen, Kenneth Mikkelsen - kenneth.mikkelsen@svw.no
Leder Hopp-/kombinertkomiteen, Jan Eivind Pettersen - jan.eivind.pettersen@unn.no

Spørsmål vedrørende organisatoriske forhold, lover og regler kan rettes til idrettskretsen: tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no

Spørsmål vedrørende IT eller idrettens systemer kan rettes til NIF Digital:
support@idrettsforbundet.no

Andre spørsmål kan rettes til skiforbundet sentralt:
post@skiforbundet.no

NIF-EPI03, 03
Pedro Lemos