Hopp til innhold

På like vilkår – i rene spor

I Troms Skikrets sitt prosjekt «På like vilkår – i rene spor», vil vi i felleskap gjøre jobben med å finne de beste alternativene på glid. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Samfunnsløftet - Sparebank1 Nord Norge.

Prosjektgruppe:

  • Kristian Olsen
  • Bjørn Heimdal
  • Rene Hillestad
  • Odd Tore Skildheim
  • Stein Morten Gulbrandsen
  • Øystein Ånesen
  • Kenneth Daleng

Etter hvert som tester gjennomføres vil resultatene legges ut her.
Gruppa vil teste produkter ifm de viktigste rennene i vinter (KM og NNM).

NIF-EPI03, 03