Hopp til innhold

Kurs/utdanning Alpint

Ønsker du å bli trener eller å skaffe deg mer kunnskap om trening? Trenerkursene til Norges Skiforbund følger Trenerløypa som gjelder for norsk idrett. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling.

Les mer om Trenerløypa som gjelder for norsk idrett på NIF sine nettsider.
Les mer om trenerkurs Alpint

KOMMENDE KURS I TROMS:

 TRENER 1 KURS I TROMSø 22.-24.april 2022

Norges Skiforbund har lagt til grunn en ny utviklingsmodell kalt "Skiforbundets Utviklingsmodell" (SUM). Når det gjelder trenerutdanning, dekker de ulike nivåene av trenerkursene læringsmålene i Trenerløypa til NIF og gir et innhold i SUM i de ulike utviklingsfasene slik:

 
Trenerkursnivåene varierer noe fra gren til gren med tanke på hvor de kommer inn i de ulike nivåene i SUM. Dette er en illustrasjon hentet fra Alpint.

NIF-EPI01, 01