Hopp til innhold

Invitasjon til Telemark Vårfagmøte

Telemark inviterer alle engasjerte i Telemarkssporten til å delta under vårens fagmøte.

 

Når: mandag 3.juni kl. 19:00

Hvor: Digtalt på Teams: Bli med på møtet nå . Linken vil også sendes ut direkte til alle påmeldte i forkant av møtet.

            

Telemarkssporten inviterer alle engasjerte i Telemarkssporten til å delta under vårens fagmøte.

Vedlegg: Tingdokumenter_Innstilling fra VK om ny Telemarkskomite.pdf

 

Agenda:

•          Velkommen, presentasjon av deltakere, Rolf Bryn, Leder Telemarkskomiteen

•          Statusoppdatering, økonomi, Rolf / Bjørn Espen Aase, Sportssjef

•          Gjennomgang 23/24 sesongen, Rolf

•          Administrasjon, Sponsorer, Landslag og Regionsatsing-(NB: LL uttak gjøres første halvdel i Juni) Bjørn Espen

•          Foreløpig Rammeplan / Års-hjul (Samlinger, WC/VM/NC), Bjørn Espen

•          Hvordan finansiere deltagelse, fordeling egenandel, krets, klubb og forbund? Bjørn Espen - Diskusjon

•          Rekrutteringsarbeid; Samarbeid m Skiklubbutviklere, Status og utfordringer. Trenerutvikling Bjørn Espen – Diskusjon

•          Kommunikasjon, SoMe, Alina Andersen, Kommunikasjonsansvarlig/SoMe NSFT

•          Valg av ny Telemarkskomite, se vedlagt innstilling fra VK, Leder Bjørn Araldsen

•          Eventuelt

Det vil bli sendt ut link for pålogging i Teams til alle påmeldte i forkant av møtene. Linkene vil også bli tilgjengelige på denne siden for andre som ønsker å logge seg på.

 

Takk for at du er engasjert i Telemarkssporten!

Vel møtt!

NIF-EPI03, 03