Hopp til innhold

Sesongstart og NC renn på Bjorli

Terminlister Norgescup (NC) og WC, og Uttakskriterier WC

Sesongen 23/24 er i gang, og det skal tas ut utøvere til Norgescup (NC) og World Cup (WC).

Uttaksprosess

NSF Telemark trenerteam lager en innstilling til uttak for hver WC-runde. Innstillingen sendes et Eliteutvalget som sjekker at kriteriene i dette dokumentet er fulgt. Uttaket blir offentliggjort på NSFs hjemmeside. Dersom en løper mener uttaket er gjort i strid med uttakskriteriene skal skriftlig klage sendes Eliteutvalget. Det er kun løperen selv eller foresatt som kan klage. Dersom noen av partene vil påklage en beslutning i eliteutvalget gjøres dette til TK. Tidspunkt for uttak er dokumentert i terminlisten.

Retningslinjer for uttak

Uttak gjøres med hovedvekt på resultater i norgescup, NM, WC og testrenn, samt vurdering av løperes utvikling gjennom treningssesongen. Om nødvendig kan det bli gjennomført egne uttaksrenn.Samtidig blir det lagt vekt på utviklingen av fysiske egenskaper, holdninger og lagmoral. Her vil alle tester, og utviklingen mellom disse, bli vurdert.
Utøvere som har som mål å representere i WC og jr.VM må delta på alle renn, samlinger og tester, om ikke annet er avtalt. Utøvere kan kun tas ut når de er friske og skadefrie (medisinsk klarert) og kan gjennomføre renn som ligger til grunn for uttaket og ved uttaksfrist. Ved sykdom eller skader på landslagsløpere, kan juniorer også vurderes å tas med dersom de har en reell mulighet til plasseringer i øverste ½ i sin klasse, dersom NSFT mener de er mentalt klare for det, og at dette ikke er til hinder for løperens hovedmålsetting for sesongen.
Resultater, stabilitet i trening og resultater over tid blir vektlagt ved uttak.

Trenerteam
Lars Ove W Berge, Skitrener
Arnstein Sunde, Fysiske tester og trener barmark
Bjørn Espen Aase, Sportssjef

Eliteutvalget for 2023/2024:
Eirik Rykhus (leder), Oppland
Ingrid Kjølseth, Møre og Romsdal
Henrik Bryn, Akershus

Terminlister NC/NM og WC/FIS

Terminliste NC og NM 23/24

 

Terminliste WC og FIS

 

Lykke til i sesongen 23/24!

Kontakter:

https://www.skiforbundet.no/telemark/kontakt/

 

NIF-EPI01, 01