Hopp til innhold

Tiltak og virkemidler

Noe å tenke på for klubben? Her er det samlet suksessfaktorer fra inkluderingsarbeid i idrettslag og erfaringer fra tidligere rekrutteringsprosjekter.

Økonomi

 • Ha gratis eller lav egenandel for deltakelse
 • Ha billig utstyr eller utstyr for lån

Aktivitetene

 • Ha aktivitet i nærheten av målgruppens bosted
 • La deltakerne prøve aktiviteten uten å måtte melde seg inn
 • Ha engasjerte og dyktige aktivitetsledere/trenere
 • Ha aktiviteter som er åpne for alle
 • Ha lavterskel på aktivitetene
 • Ha et idrettstilbud for foreldre
 • Ha sosiale møteplasser før/etter trening
 • Ha et godt samarbeid internt mellom gruppene i idrettslaget

Samarbeid og informasjon

 • Kontakt målgruppene direkte
 • Spre informasjon om tilbudet gjennom "jungeltelegrafen"
 • Benytt arenaer som skoler, SFO, FAU, jobb etc.
 • Ha oppdatert informasjon lett tilgjengelig på klubbens nettsider og sosiale medier

Forankring og forutsigbarhet

 • Ha forankring og involvering i styret
 • Ha trenere og ledere som har ekstra engasjement for å få med flere
 • Ha god forankring over år og kontaktpersoner over tid
NIF-EPI03, 03