Hopp til innhold

Søk om støtte til rekrutteringsfremmende tiltak

Hopp- og kombinertkomiteen i Sør-Trøndelag skikrets ønsker å støtte rekrutteringsfremmende tiltak i klubbene.

Klubber som har arrangement (skirenn, samlinger, hoppskoler) kan søke om støtte på inntil kr. 3000,- per tiltak.
Åpne arrangement på tvers av klubber prioriteres, men man kan også søke på interne klubbarrangement.

Eksempel på hva som kan støttes:

  • Premier
  • Sosiale tiltak: pizzakveld, bowling etc.
  • Sportslige tiltak: trenerstøtte til samling, startkontingent, heiskort etc.
  • Ny-rekrutterende tiltak: trenerstøtte til hoppskole, utstyr, oppmerksomhet til ferske utøvere etc.


Det legges opp til en enkel søknadsprosess. Èn klubb kan få denne støtten inntil 3 ganger per kalenderår. 
søk her

Skikretsen har egen skiutvikler, Ingrid Narum, som kan bistå klubbene ved behov (ingrid.narum@skiforbundet.no, mob. 92 60 14 21).


Utlån av utstyr:

Kretsen har utstyrspakker (rekruttski m/langrennsbinding og ski m/hoppsko) som kan lånes til arrangement og trening. - Utlån av utstyr hopp

nif-epi04, 04