Hopp til innhold

Illustrasjonsbilde: Norges Skiforbund

Innmelding anleggsbehov til skikretsen

Anleggsutvalget i Sør-Trøndelag skikrets ber alle klubber og anleggseiere/anleggsdrivere melde inn sine anleggsbehov til skikretsen slik at de kan legges inn i vår anleggsplan, og videre tas inn i de kommunale planer som omhandler idrett og fysisk aktivitet.

Til
Alle klubber og anleggseiere/anleggsdrivere i Sør-Trøndelag skikrets

Anleggsutvalget i Sør-Trøndelag skikrets ber om at alle klubber og anleggseiere/anleggsdrivere melder inn sine anleggsbehov til skikretsen slik at de kan legges inn i vår anleggsplan, og videre tas inn i de kommunale planer som omhandler idrett og fysisk aktivitet.

Her beskrives hvilket formål anlegget har og hvilken bistand det er behov for. Dette er svært viktig for at anlegget skal være berettiget spillemidler (se retningslinjer fra Trøndelag fylkeskommune i skriv under).

Meldes inn på e-post til sor-trondelag@skiforbundet.no.
Frist: Så raskt som mulig og senest 15. september 2023

Skriv fra Trøndelag fylkeskommune:
TRFK retningslinjer tildeling spillemidler 2020-2023

NIF-EPI01, 01