Hopp til innhold

Idrettsstipend for ungdom

Fylkeskommunen deler hvert år ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år.

Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Du kan bruke stipendet til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt personlig utstyr til trening og konkurranser. Stipendet er personlig.

Stipendene vil bli utdelt på Idrettens Hederskveld i Trondheim 3. november 2023.

Søknadsfrist: 30.08.2023

Nærmere informasjon og søknadsskjema finnes her!

NIF-EPI02, 02