Hopp til innhold

Foto: Eirik Førde

Slik får klubben full oversikt over trenerne

Den nye klubbtilgangen Treneradmin gir idrettslaget og gruppene oversikt over alle aktive trenere, og status på trenerattest, trenerkompetanse og politiattest.

TRENERADMIN

All relevant trenerinformasjon på ett sted gjør det enklere å følge opp og ha oversikt over idrettslagets trenere.

  • Se hvem som har tatt trenerattest.
  • Administrer dine trenere, sett trener aktive/ikke aktive, godkjenn eller avvis trenerens tilknytning til idrettslaget.
  • Registrer fremvist politiattest for aktive trenere.
  • Statistikk på aldersfordeling, kjønn, status trenerattest og politiattest.
  • Disse har tilgang til løsningen: Leder, nestleder, daglig leder, adm.leder, medlemsansvarlig, org. ansvarlig klubb og ansvarlig politiattest.
    gå til treneradmin

Brukerveildninger for idrettslag og trenere:

Politiattest:
Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. Alle idrettslag skal oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen
OM POLITIATTEST 

Trenerattest:
Trenerattest er obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Den tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og gir et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet. 
OM TRENERATTEST 

nif-epi04, 04