Hopp til innhold

Skikretsting 2023

Sør-Trøndelag skikrets inviterer til Skikretsting onsdag 10. mai i Granåsen. Saksliste og tingdokumenter er nå publisert.

Innkalling
Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Sør-Trøndelag skikrets, § 13.

Innkalling Skikretstinget 2023  SAKSLISTE OG TINGDOKUMENTER  
Påmeldte Skikretstinget (pr. 09.05.2023)  Tingrepresentanter

Protokoll Skikretstinget 2023

Rammeprogram

  • Kl. 17.15–18.00    Matservering (tapas) og registrering
  • Kl. 18.00–18.30   «Ski-VM 2025 – status og fokusområder pr. 10/5-2023» v/ VM-sjef Åge Skinstad
  • Kl. 18.30–19.00   Åpning og hilsninger samt overrekkelse av priser
  • Kl. 19.00–19.15    Kaffe og benstrekk
  • Kl. 19.15–              Tingforhandlinger
                                    Avslutning

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Sør-Trøndelag skikrets, § 14:
a)     Skikretsens styre
b)     Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

  • Klubber med medlemstall inntil 50                 1 representant
  • Klubber med medlemstall 50-100                   2 representanter
  • Klubber med medlemstall over 100                3 representanter

Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Representanter fra lagene som ikke er tingrepresentanter har mulighet til å følge tinget som observatører.

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Påmelding
Påmelding til Skikretstinget, frist onsdag 3. mai 2023.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Sør-Trøndelag skikrets, sor-trondelag@skiforbundet.no, senest onsdag 26. april 2023.

Saksliste og tingdokumenter
Fullstendig saksliste med vedlegg legges ut på denne nettsiden senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut digitalt til påmeldte representanter. 
Saksliste og tingdokumenter

Spørsmål?
Kontakt Sør-Trøndelag skikrets v/Anders Myrland, e-post anders.myrland@skiforbundet.no, tlf.  975 49 214.

NIF-EPI01, 01