Hopp til innhold

Tove Moe Dyrhaug (NTB)

En samlende skipresident for samhandling

Sør-Trøndelag skikrets har foreslått Tove Moe Dyrhaug som kandidat til å bli vår neste skipresident, og skikretsen er derfor meget fornøyd med valgkomiteens innstilling. Med bakgrunn i siste dagers benkeforslag ønsker vi å redegjøre mer for vår kandidat.

Styret i Sør-Trøndelag skikrets har fattet vedtak på at vi ønsker en endring i NSF etter gjentatte rapporter, utredninger og støy. Det er vanskelig for oss som skikrets å peke på hva som er den/de viktigste faktorene for at vi skal stå samlet og styrket i fremtiden. Vår vurdering handler om hvem som har den beste forutsetningen for å gjøre denne jobben.

Tove har lang erfaring fra skistyret, noe som både kan favorisere og diskvalifisere. Hun er opptatt av utvikling, rolleavklaring og endring og vil igangsette en evaluering av både ledelsen i Norges Skiforbund og det nye skistyrets rolle.

Tove Moe Dyrhaug er en folkelig og samlende leder som bygger lag og samhandler ved å spille på ulike styrker og kompetanse hos den enkelte. Hun har gjennom hele sitt arbeids- og frivilligliv vist at hun er en kulturbygger og hun får ting gjort. Hun er strategisk, handlekraftig og uredd, med en inkluderende tilnærming.

Tove Moe Dyrhaug kjenner Ski-Norge godt. Hun har lang fartstid i frivillighet og ulike tillitsverv samt skistyret. Hennes erfaring som foregangskvinne i nasjonal og internasjonal idrett, i kombinasjon med grasrot og frivillighet, viser en kvinne som er god til å lede med beslutningsevne og uvanlig stor kapasitet. Tove er en menneskekjenner, en kvinne man lytter til, og som selv er lyttende og reflektert. Hennes 18 år i Rosenborg Ballklub er en av norsk idretts mest krevende og eksponerte jobber.

For Tove er følgende saker viktig for å utvikle et Ski-Norge for fremtiden:

 • Samhandling, kommunikasjon og informasjon
  Åpenhet og inkluderende dialog i alle ledd; administrasjon, grenkomiteer, kretser, klubber og skistyret; «Bussen må kjøre i samme retning». Kommunikasjon og samhandling er grunnleggende for å bygge kultur og nå felles målsettinger. Gjøre det vi beslutter og enes i felleskap. Bygge tillit gjennom åpenhet og spille hverandre gode.

 • Rolleforståelse og organisasjonsutvikling
  Hver gren skal styre sin egen organisasjon. Skistyret og skipresident i hovedsak en støtte og skal fungere som et styre, og i mindre grad skal ha aktiv rolle i det operative arbeidet. Tydeliggjøring av hva skipresident skal gjøre og ikke gjøre. Generalsekretærens ansvar og rolle kontra krets og grenkomiteers ansvar.

 • Bredde / rekruttering og medlemsfokus
  Vi må styrke aktiviteten i bredde og topp, gren og krets. Sammen må vi enes om hvordan Ski-Norge skal ha det og gjennomføre både i topp og bredde. Vi må jobbe grunnleggende med medlemsfokus for rekruttering og hvordan hindre frafall.

 • Digital fremtid
  Skiforbundet har behov for en tydeligere digital strategi og plan, herunder forenkling, tilgjengelighet og oversikt. Den nye skiløperen er ung, og vi må nå disse via digitale plattformer. Hvordan skal vi sørge for fremtiden med over 100.000 medlemmer og sikre at alle er «med»? Hvordan skal vi utvikle oss i den sammenhengen? Digital kompetanse og forståelse er viktig for medlemsutvikling og rekruttering i fremtiden.

Med dette som bakgrunn ser vi fram til Skitinget i Molde og håper vi sammen fatter gode vedtak som forplikter til et samlet og styrket Ski-Norge.

Tove Moe Dyrhaug er skipresidenten som vil samle forbundet slik at vi står sammen med kraft, motivasjon og glede for å nå nye mål og utvikle flere, gode og glade skiløpere. Toves gjennomføringskraft vil bidra til å gjøre de nødvendige endringer organisatorisk, strategisk og innovativt - sammen med de dyktige menneskenes ulike kvaliteter i et erfarent skiforbund.

Mvh
Torbjørn Mælhumsveen
Kretsleder Sør -Trøndelag skikrets

CV Tove Moe Dyrhaug

NIF-EPI03, 03