Hopp til innhold

Sonemøter

Sør-Trøndelag skikrets inviterer alle klubber til sonemøter i høst. Her blir det også lagt opp til et inspirasjonstema for klubbene – "Arrangement til vinteren - alternative arrangementsformer".

Målet med sonemøter er å høre hva dere i klubb ønsker fra skikretsen, og informere om hva skikretsen kan bidra med og tilby dere i klubb. I tillegg vil det være et aktuelt tema til inspirasjon for klubbene.

For hvem:

Ledere, sportslig ledere, trenere, foreldre

sted/tid:

  • Sone Trondheim: Onsdag 6. oktober kl. 20.00-22.00, Granåsen (Helse- og arenabygget)
  • Sone Gauldal: Mandag 18. oktober kl. 20.00-22.00, Støren (Gauldal skole- og kultursenter)
  • Sone Neadalen: Torsdag 21. oktober kl. 20.00-22.00, Selbu (Selbu Sentralbane)
  • Sone Fosen: Onsdag 3. november kl. 19.00-21.00, Indre Fosen (skihytta til Fjellørnen IL)
  • Sone Orkladal: Lørdag 6. november kl. 12.30-14.30, Buvik (klubbhuset til Buvik IL ved Da-Tel Arena)

Program:

  • Ønsker og behov fra klubbene – innspill fra klubb til krets
  • Status sonetilbud
  • Hva kan skikretsen bidra med? Informasjon og tilbud fra krets til klubb
  • TEMA TIL INSPIRASJON: Arrangement til vinteren - alternative arrangementsformer

Meld deg på

Spørsmål?

Kontakt Sør-Trøndelag skikrets v/Ingrid Narum, e-post ingrid.narum@skiforbundet.no, tlf. 92 60 14 21

nif-epi04, 04
NTB