Hopp til innhold

Trondheim Kommunes idrettsstipend

Trondheim kommune har lyst ut idrettsstipend for 2021. Dersom utøver oppfyller kriteriene under oppfordres utøver til å søke.

For bistand og uttalelse kontakt stian.eckhoff@skiforbundet.no. Husk at det har vært et spesielt år mtp nedstengning så gode søknader vil også vurderes på bakgrunn av tidligere resultater.

Formålet med idrettsstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen. Idrettsstipend kan brukes til trenerhjelp, deltakelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.

Hvem kan søke om stipend?

  • Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15 - 22 år, som er medlem i idrettslag i Trondheim.
  • Søker må være mellom 15 og 22 år i søknadsåret.
  • Søkere som har blitt tildelt stipendet tidligere kan ikke søke på nytt.
  • Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Obligatoriske vedlegg til søknaden:
1. Beskrivelse av resultater/prestasjoner siste 2-3 år
2. Skriftlig uttalelse/anbefaling fra særkrets og /eller særforbund

Frist for å søke idrettsstipend er 1. juli

 Til infoside

NIF-EPI01, 01