Hopp til innhold

Oddvar Brås Æresfond

Oddvar Brås Ærefond åpner for søknader til årets tildeling.

Styret i Oddvar Brås Æresfond vurderer også i år å dele ut midler fra fondet, i form av stipendier.

I henhold til fondets vedtekter skal midlene brukes til å fremme rekrutteringen til de klassiske skidisipliner. Spesielt skal utøvere fra I.L. Leik tilgodeses.

Der sagt følgende i vedtektene punkt 6 - Utdeling av midler- retningslinjer:

Fondet gjøres kjent blant aktuell idrettsungdom, for å stimulere til søknader.

Midlene bør primært gå til unge skiløpere i de klassiske grener.

Midlene bør videre gå til enkeltutøvere som trenger støtte for å kunne klare spranget fra junior - og ungdomsnivå til seniornivå.

Styret skal særlig være oppmerksom på utøvere som så vidt ikke kommer med på kretslag eller skiteam.
Seniorløpere skal også vurderes.

Søknader sendes direkte til fondet innen 20.02.21 på følgende mail:

lei-ko@online.no

Vennlig hilsen
Oddvar Brås Æresfond, Anne Kari Lillebudal Sekr.

NIF-EPI01, 01