Hopp til innhold

Ny Oppdatering for korona regler etter innskjerping i Trondheimsregionen

5. Januar ble det vedtatt en innskjerping i koronareglene i Trondheimregionen. Under følger en generell anbefaling og forklaring på hva skiklubbene må forholde seg til. Oppdatert med spesifisering for langrenn!

For Langrenn:

Langrennskomiteen i Sør-Trøndelag skikrets har i dag besluttet å stoppe alle krets  langrenn ut januar. Det innebærer at langrenn åpne for hele regionen avlyses eller endres. Sparebank 1 cup og Midt Norsk juniorcup utgår i januar. Arrangører kan i midlertidig arrangere lokale skirenn med deltakere innenfor sin kommune forutsatt godkjent smitteplan.

 

Overordnet
De nasjonale retningslinjene er gjeldende med mindre lokale forskrifter innebærer strengere tiltak. I slike tilfelle vil de lokale forskriftene være styrende. Lokal smittevernmyndighet vil bistå ved spørsmål og godkjenner smitteverns planer for arrangement.

For arrangører i Sør-Trøndelag skikrets;
Alle terminfestede renn
MÅ ha godkjent smitteverns plan for å kunne gjennomføres. Vi anbefaler utarbeidelse og gjennomføring av smitteverns plan også for lokale, ikke terminfestede, skirenn. Hovedregelen pr i dag er maks 200 personer ut over arrangør.

Innskjerping for Ski idretten i Trondheims regionen

Det er ingen begrensing på gjennomføring av utendørs aktiviteter/ trening for fast treningsgruppe så lenge 1 meter avstand mellom deltagere er ivaretatt. Derimot er det klart råd i forhold til reise;

Regelverket anmoder sterkt om at befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på aktiviteter som ikke er strengt nødvendig frem til 18. januar.

Ut over dette gjelder de generelle retningslinjene om sosial kontakt. De kan oppsummeres slik: Hver utøver kan forholde seg til 3 kohorter utover nærmeste familie.

Skole
Fritidsaktivitet
Sosial kohort på 10 personer

Treningsgruppe tilsvarer kohort fritidsaktivitet. Etter retningslinjene er det ikke anledning til å bytte mellom flere treningsgrupper eller aktiviteter/idretter.

Skiklubbene har et ansvar med å sørge for tilstrekkelig avstand mellom deltagere på trening.

Foreldre vil sitte på ansvaret for at barna forholder seg til riktig antall kohorter. Vi anbefaler klubbene og minne sine medlemmer på hvilket ansvar foreldrene har i forhold til å styre fritidsaktiviteter for barn.

Til slutt vil vi informere om at idretten i Trøndelag har særskilt lave smittetall og berømmes av kommune og idrettsforbundet for jobben som er lagt ned så lagt. Dessverre må det jobbes videre med dette i tiden som kommer, og så får vi håpe at lettelser i innskjerpingene fra 18 januar.

Skiforbundet koronaveileder med råd og maler på smittervernsplaner

Trondheim kommune (Trondheimsregionen) veileder

NIF-EPI01, 01