Hopp til innhold

Foto: Sunn Idrett

"Når mat blir vanskelig"

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.
SUNN IDRETT 
«Sunn idrett e-læring for trenere»

Sunn Idrett tar også imot henvendelser og gir råd og veiledning for de som har bekymringer eller spørsmål.
sunn idrett - rådgivning

Sør-Trøndelag skikrets anbefaler at en tar kontakt med Sunn Idrett ved bekymringer for å få god faglig veiledning videre. Det er flere instanser, både offentlige og private, som kan bistå rundt utfordringer.

Forsikringsordning:

Spiseforstyrrelser er blant skadene/lidelsene som omfattes av forsikringsordningen til skilisens (årslisens). Det gir muligheter for å få dekket utgifter til utredning og behandling av spiseforstyrrelser.
skilisens - hva dekker forsikringen

Bakgrunn

Spiseforstyrrelser har lenge vært et tema belagt med tabu og som mange har opplevd vanskelig å snakke om. Sør-Trøndelag skikrets er overbevist om at åpenhet, dialog og informasjon er veien å gå for å forebygge. Vi begynner forsiktig med å bygge opp informasjon på våre nettsider, men har også ønsker om å holde temaet varmt i form av foredrag, infomøter og kompetanse til utøvere, foreldre og trenere i tiden fremover.

Høsten 2021 var det en rekke avisoppslag rundt temaet spiseforstyrrelser i langrennsidretten. Skifamilien jobber daglig for at barn og unge skal få oppleve glede, mestring og utvikling i alle våre grener. Det er naturlig å også engasjere seg aktivt når våre utøvere møter vanskeligheter som kan spores til vår idrettsaktivitet.

Langrennskomiteen i Sør-Trøndelag skikrets vil sammen med administrasjonen ta en aktiv rolle for å se på hvordan vi kan bidra best mulig ut mot våre medlemmer.

nif-epi04, 04