Hopp til innhold

Korte kurs i klubb

Her er oversikt over korte kurs som kan holdes hos klubbene på en kveld eller helgedag.

     
 

Grunnleggende skiaktivitet for barn


Dette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i skilek/langrenn.

Kurset er praktisk og gjennomføres ute på ski på en kveld.

Du får hjelp til å kunne tilrettelegge for allsidig aktivitet på ski, som forberedelse til mer spesifikk langrennsaktivitet.
Du vil også bli kjent med et bredt utvalg øvelser som stimulerer allsidig ferdighetsutvikling rettet mot skilek/langrenn. Etter kurset vil du kjenne til gode organiseringsformer i praksis og noen grunnleggende pedagogiske prinsipper.

 

Skitrening for barn på barmarkDette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i langrenn.

Kurset er praktisk og gjennomføres ute på en kveld.

Du får kunnskap om hvordan du tilrettelegge for allsidig aktivitet på barmark, som forberedelse til langrennsaktivitet.
Hvordan du kan organisere for stor aktivitet og at barn får utfordringer tilpasset sitt nivå.

 

Barneidrettens verdigrunnlag 
og trenerrollen


Dette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i skilek/langrenn.

Kurset er teoretisk (kan evt. kombineres med praktisk økt) og gjennomføres på en kveld. 

Du vil sammen med de andre deltagerne på kurset reflektere over hva det vil si å være en trener for barn, å bidra til trygghet, utfordring på sitt nivå og det å bli sett.
Dette er et viktig kurs for å bygge miljø og en felles plattform for barneaktiviteten i en klubb.

 

Grunnleggende rulleskiaktivitet for barn


Dette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i langrenn.

Kurset er praktisk og gjennomføres på rulleski.

Du får kunnskap om rulleskivettregler og trygg aktivitet på rulleski.
Du lærer å tilrettelegge for allsidig aktivitet på rulleski, som forberedelse til mer spesifikk langrennsaktivitet.
Du vil bli kjent med et bredt utvalg øvelser som stimulerer allsidig ferdighetsutvikling rettet mot langrenn. 
Du vil også bli kjent med gode organiseringsformer i praksis og noen grunnleggende pedagogiske prinsipper.

 

Utvikling av skiteknikkerDette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i langrenn.

Kurset er praktisk og gjennomføres ute på ski på en kveld.

Kurset skal gi deg kunnskap om alle grunnteknikker i klassisk og skøyting, og hvordan du tilrettelegger for utvikling av skiferdigheter og grunnteknikker i klassisk og skøyting.

 

Utstyr og smøring for barnDette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i langrenn, eller er en foresatt for barn som er aktive på ski.

Kurset er teoretisk/praktisk og gjennomføres på en kveld. 

På kurset lærer du å velge hensiktsmessig utstyr for god aktivitet og hvordan du smører barneski.
Det er også fokus på et bevisst forhold til hvilke retningslinjer for utstyr og smøring som gjelder i klubben.

 

Treningsplanlegging
langrenn for barn


Dette er et kurs for deg som skal trene en barnegruppe i langrenn.

Kurset er teoretisk/praktisk og gjennomføres på en kveld. 

Her lærer du enkle prinsipper for treningsplanlegging med fokus på utvikling. På kurset gjennomgås planlegging av treningsøkt, enkle perioder og periodeplaner.


Disse kursene kan gjennomføres på en kveld eller en helgedag, i klubb eller sammen med nærliggende klubber. Skikretsen stiller med kursholder.

Kursene er moduler fra trenerutdanningen til skiforbundet og kan tilpasses ulike aldersgrupper.

MELD INTERESSE:

Sør-Trøndelag Skikrets v/skiutvikler Ingrid Narum
E-post: ingrid.narum@skiforbundet.no
Tlf. 92 60 14 21

 

nif-epi04, 04