Hopp til innhold

Junior

Her blir det oppdatert informasjon om Sør-Trøndelag skikrets sitt kretsopplegg på nasjonale renn for junior.

Obligatorisk kretsopplegg for løpere fra Sør-Trøndelag skikrets

Kretsopplegget til skikretsen inkluderer ledere, smøreboder og testing av smøreprodukter, og i tillegg organisering av overnatting. Kostnaden fordeles på antall startende per rennhelg (erfaringstall kr. 500-700 pr. utøver pr. rennhelg).

Reise organiseres av klubbene selv. Overnattingskostnader kommer i tillegg og faktures direkte til klubb.

BESTILLING OVERNATTING

Norges Skiforbund viderefører ordningen med felles organisering av overnatting i forbindelse med nasjonale renn for junior for sesongen 2021-2022. Dette medfører at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene. Fordelingsnøkkelen er 1 leder (støtteapparat) per 3. utøver.

Tidslinje fordeling overnatting:

  • Innen 20. oktober 2021 skal klubber melde inn sitt overnattingsbehov fordelt på utøvere og støtteapparat.
    • Klubber er garantert overnatting for utøvere og 1 ledere (støtteapparat) per 3. utøver.
    • Innmelding av behov for overnatting er ikke bindende.
  • Innen 5. november 2021 vil overnatting fordeles mellom kretser og meddeles tilbake til kretsene (NSF har hatt utfordringer med å ha fordeling klar til oppsatt dato, og fordelingen har komme fortløpende fram jul).
    • Informasjon blir sendt kontaktperson i klubb.
  • Frister for klubbenes bookingansvarlige for å bekrefte booking til overnattingsstedet kommer fortløpende og satt av overnattingssted. Kopi skal sendes til skikretsen (sor-trondelag@skiforbundet.no).
  • Videre håndtering av avtaler er så mellom klubber og overnattingssted.

Bestillingsfrister, avbestillingsfrister og øvrige rammevilkår blir satt av hver enkelt overnattingssted.

INFORMASJON OM kretsOPPLEGG

Informasjon om hver enkel rennhelg blir lagt ut i facebook-gruppen Junior Langrenn Sør-Trøndelag Skikrets.

Oppdatert informasjon:

Evt. spørsmål kan sendes skikretsen på e-post sor-trondelag@skiforbundet.no.

Terminliste 2021/2022

NC jr Åsen: 28.-30.01.2022 

NM jr Nes: 11.-13.02.2022

NC jr Meråker (17-18 år): 11.-13.03.2022

NC jr Steinkjer (kun jr 19/20 år): 11.-13.03.2022

TERMINLISTENS HOVEDPUNKTER 2021/2022

nif-epi04, 04
VM snøsport