Hopp til innhold

Trenar 1 Langrenn

Trenar 1 Langrenn Sognefjellet/Skjolden 2022.

Kursgjennomføring i 2022:
Kurset blir gjennomført i 3 deler; oppmøte, webinar og eigenstudie/e-læring. 

  • Del 1: Oppmøtedel Sognefjellet/Skjolden 18.-19. juni 2022
  • Del 2: Webinar Teams: 2 timar over 2 kveldar - vil bli avtalt direkte med deltakarane. 
  • Del 3: E-læring (kan gjennomførast før, under eller etter oppmøtedel, dette bestemmer den enkelte sjølv) 

Trenar 1 Langrenn tek sikte på å gi opplæring i korleis du på ein god måte opptrer som trenar for barn, og korleis best mogleg legge opp treningsøkter som er retta mot barn opp til 12 år. Dette er «grunnkurset» i Norges Skiforbund si trenarutdanning.

DEL 1: Oppmøtedel Sognefjellet/Skjolden 18.-19. juni 2022

Frammøte

Sognefjellet Sommerskisenter, 18. juni 2022, kl. 15.00

Kursstadar

Skjolden og Sognefjellet Sommerskisenter

Tid

18.-19. juni 2022

Timetal

45 timar for heile kurset (del 1 praksis, del 2 teori og del 3 e-læring)

Kurslærar

Marthe Strøm Solli

Innkvartering/ måltider

Innkvartering v/ Vassbakken Kro & Camping 

Enkeltrom til kr. 900,- pr. pers. pr. døgn
Dobbeltrom til kr. 540,- pr. pers. pr. døgn

Prisen inkluderar:
- ferdig oppreidde senger
- frukost v/ Vassbakken Kro & Camping
- lunsj v/ Sognefjellshytta
- middag v/ Fjordstova i Skjolden 

Meld inn ønskje om overnatting i påmeldinga. 

Kursavgift

Ca. kr. 2 500,-

Kursavgifta vert fakturert før kursstart (kostnad med overnatting kjem i tillegg til kursavgifta).

Rammeplan

Rammeprogram 2022

Påmelding

Påmelding til: marthe.solli@gmail.com

Frist for påmelding: 22. mai 2022

Kursinformasjon

Meir informasjon om Norges Skiforbund sine trenarkurs i langrenn

Kontaktinformasjon
Sogn og Fjordane Skikrins v/kurslærar Marthe Strøm Solli
E-post: marthe.solli@gmail.com

NIF-EPI03, 03