Hopp til innhold

Trenar 1 Langrenn

AVLYST grunna for få påmeldt.

Trenar 1 Langrenn Sognefjellet/Skjolden 2021.

Kursgjennomføring i 2021:
Grunna covid-19 vert kurset i 2021 gjennomført i 3 deler; oppmøte, webinar og eigenstudie/e-læring. 

  • Del 1: Oppmøtedel Sognefjellet/Skjolden 26.-27. juni 2021
  • Del 2: Webinar Teams: tysdag 29.06.21 kl. 18-19.30, torsdag 01.07.21 kl. 18-19.30.
  • Del 3: E-læring (kan gjennomførast før, under eller etter oppmøtedel, dette bestemmer den enkelte sjølv) 

Trenar 1 Langrenn tek sikte på å gi opplæring i korleis du på ein god måte opptrer som trenar for barn, og korleis best mogleg legge opp treningsøkter som er retta mot barn opp til 12 år. Dette er «grunnkurset» i Norges Skiforbund si trenarutdanning.

DEL 1: Oppmøtedel Sognefjellet/Skjolden 26.-27. juni 2021

Frammøte

Sognefjellet Sommerskisenter, 26. juni 2021, kl. 15.00

Kursstadar

Skjolden og Sognefjellet Sommerskisenter

Tid

26.-27. juni 2021

Timetal

45 timar for heile kurset (del 1 praksis, del 2 teori og del 3 e-læring)

Kurslærar

Marthe Strøm Solli

Innkvartering/ måltider

Innkvartering v/ Vassbakken Kro & Camping 

Enkeltrom til kr. 1200,- pr. pers. pr. døgn
Dobbeltrom til kr. 900,- pr. pers. pr. døgn (dersom same kohort)
3-sengsrom til kr. 700,- pr. pers. pr. døgn (dersom same kohort)

Prisen inkluderar:
- ferdig oppreidde senger
- frukost v/ Vassbakken Kro & Camping
- lunsj v/ Sognefjellshytta
- middag v/ Fjordstova i Skjolden
- kveldsmat v/ Fjordstova i Skjolden

Måltid vert gjennomført på ein smittevernvenleg måte iht. gjeldande smittevernreglar.

Kursavgift

Ca. kr. 2 500,-

Kursavgifta vert fakturert før kursstart.

Kursavgifta vert refundert dersom ein av smittvernomsyn må avlyse.

Rammeplan

Rammeprogram Trener 1 Sognefjellet 2021

Påmelding

Påmelding til: marthe.solli@gmail.com

Frist for påmelding: 4. juni 2021

Kursinformasjon

Kurset vil i si heilheit haldast utandørs av omsyn til covid-19 og gjennomførast iht. gjeldande retningslinjer for smittevern.

  • Kursdeltakar må sjølv ta med munnbind til bruk ved mindre opphald på Fjordstova og Sognefjellshytta.
  • Smøring av ski må ein rekne med gjere utandørs.
  • Transport mellom Skjolden og Sognefjellet må skje ved bruk av eigen bil.
  • Dersom nokon som melder seg på er i same kohort og køyrer til kurset saman, ynskjer vi at de opplyser om dette ved påmelding.
  • Den sportslege aktiviteten vil bli organisert med avstand og vil følgje gjeldande smittevernreglar. Dette betyr at ein ikkje vil kunne gjennomføre kontaktøvingar eller sitte saman i tradisjonelle forelesningsøkter. Teorien dekkast gjennom at den integrerast i praksis, og settast opp som eigne webinar.

Meir informasjon om Norges Skiforbund sine trenarkurs i langrenn

Kontaktinformasjon
Sogn og Fjordane Skikrins v/kurslærar Marthe Strøm Solli
E-post: marthe.solli@gmail.com

nif-epi04, 04
NTB