Hopp til innhold

Vi søker instruktørar til Sommarskiskulen

Skikrinsen søker instruktørar til Sognefjellet Sommarskiskule 2024! Vi søker personar med skibakgrunn til å vere instruktørar på skiskulen. Instruktørane får løn etter avtale, og det er ikkje krav om kompetanse.

Sognefjellet Sommarskiskule 2024 går av stabelen 24.-28. juni med innkvartering i Skjolden, og tre dagar med skiaktivitet på sommarsnøen på Sognefjellet sommerskisenter. 

Meir informasjon om skiskulen: Sognefjellet sommarskiskule 2024

Til skiskulen treng Skikrinsen 4-6 instruktørar som får ansvar for ei gruppe gjennom heile veka. Storleik og aldersspenn på gruppene vert tilpassa påmeldingane, og det vert minimum to instruktørar per gruppe. 

I framkant av skiskulen vil instruktørar, administrasjonssjef og langrennskomiteen ha eit planleggingsmøte der ein i lag legg detaljert program for skiskulen og ansvarsfordeling. 

Enkel søknad: 
Er du interessert skriv ein enkel søknad som innheld følgjande

  • Namn og alder
  • Kort om motviasjonen din til å vere instruktør på sommarskiskulen
  • Har du noko relevant bakgrunn? 
  • Har du moglegheit til å delta på heile sommarskiskulen? (skriv evt. kva dagar du ikkje kan vere med) 

og send på e-post til kennet.dvergedal@skiforbundet.no 

Søknadsfrist: 1. mai 2024 

Følgjande personar blir prioritert: 

  • Knytta til klubb i Sogn og Fjordane Skikrins 
  • Kan delta på heile sommarskiskulen

Spørsmål kan rettast til:
Kennet Dvergedal, adm. Sogn og Fjordane Skikrins 
Tlf. nr. 40 63 69 64
E-post; kennet.dvergedal@skiforbundet.no

nif-epi04, 04