Hopp til innhold

Foto frå miljøsamling på Langeland 17. september 2023

Miljøsamlingar 2023

Sogn og Fjordane Skikrins, i samarbeid med dyktige skiklubbar, arrangerer barmarksamlingar for alle i aldersgruppa 11-15 år. Her ligg ein oversikt over barmarksamlingar med innbyding og påmelding. Informasjon er oppdatert 11.08

Samlingane består av morosame og sosiale økter for alle. Her får ein teste seg på koordinasjon, styrke og uthald. 

Dato: Arrangør: Stad: Informasjon og påmelding:
8.-10. september 2023 Markane IL Ullsheim skianlegg Invitasjon miljøsamling Ullsheim
16. september 2023 Førde IL/ Gaular IL  Langeland skisenter invitasjon Miljøsamling Langeland
6.-8. oktober 2023 Enivest Skiskule m/ Førde IL og Gjøran Tefre Langeland skisenter og Førde  Invitasjon Enivest Skiskule

Oversikten vert oppdatert fortløpande. 

NIF-EPI02, 02