Hopp til innhold

Skikrinstinget 2021

Sogn og Fjordane Skikrins held sitt Skikrinsting 2021 digitalt måndag 31. mai. Informasjon er oppdatert 25.05.2021.

Skikrinstinget 2021 vert halde digitalt måndag 31. mai kl. 18.00-21.00. Vårmøtet 2021 vert gjennomført greinvis digitalt torsdag 27. mai kl. 19.00-21.00.

Skikrinstinget 2021

Stad: Digitalt, Microsoft Teams

Tid: Måndag 31. mai 2021, kl. 18.00-21.00

Rammeprogram:
Kl. 18.00: Foredrag "Utforming av basisanlegg" v/Marianne Myklebust
Kl. 18.45: Opning av Skikrinstinget 2021
                     - Helsingar
                     - Tingforhandlingar
Kl. 21.00: Avslutning

Prisutdeling av skikrinsen sine utmerkingar vert gjennomført på Haustmøtet 2021.

Innkalling  

Deltakarliste (pr. 25.05.2021)

Etterpåmelding til e-post sognogfjordane@skiforbundet.no

Tingdokument 2021

Tingdokumentet innheld:
- Sakliste Skikrinstinget 2021
- Årsmelding 2019-2021
- Handlingsplan 2021-2023
- Anleggsplan 2021-2025 

Lenke til det digitale Skikrinstinget i Teams vert sendt ut elektronisk i forkant av tinget.

NIF-EPI02, 02
NTB