Hopp til innhold

Skikrinstinget 2021

Sogn og Fjordane Skikrins held sitt Skikrinsting 2021 digitalt måndag 31. mai. Dei greinvise Vårmøta vert halde digitalt torsdag 27. mai.

Skikrinstinget 2021 vert halde digitalt måndag 31. mai kl. 18.00-21.00. Vårmøtet 2021 vert gjennomført greinvis digitalt torsdag 27. mai kl. 19.00-21.00.

Skikrinstinget 2021

Stad: Digitalt, Microsoft Teams

Tid: Måndag 31. mai 2021, kl. 18.00-21.00

Rammeprogram:
Kl. 18.00: Foredrag "Utforming av basisanlegg" v/Marianne Myklebust
Kl. 18.45: Opning av Skikrinstinget 2021
                     - Helsingar
                     - Tingforhandlingar
Kl. 21.00: Avslutning

Prisutdeling av skikrinsen sine utmerkingar vert gjennomført på Haustmøtet 2021.

Innkalling  Fullmaktskjema  Påmelding

Påmelding innan torsdag 20. mai 2021.

Tingpapira vert publisert på skikrinsen sine nettsider seinast 1 veke før tinget, samt sendt representantane til tinget.

NIF-EPI02, 02
NTB