Hopp til innhold

Bilete frå tidlegare utdeling av Heidersteikn.

Kandidatar til Heidersteikn

Heidersteiknnemnda i Sogn og Fjordane Skikrins inviterer medlemslaga til å komme med framlegg på kandidatar til krinsen sine Heidersteikn.

Aktuelle heidersteikn vert delt ut i samband med Skikrinstinget 2021.

Informasjonsskriv frå Heidersteiknnemnda

Framlegg på kandidatar sendast til leiar i Heidersteiknnemnda innan 1. april 2021.

Informasjonsskrivet er også sendt per e-post til medlemslaga.

nif-epi04, 04
NTB