Hopp til innhold

Bilete frå tidlegare utdeling av Heidersteikn.

Kandidatar til Heidersteikn

Heidersteiknnemnda i Sogn og Fjordane Skikrins inviterer medlemslaga å komme med framlegg på kandidatar til krinsen sine Heidersteikn.

Aktuelle heidersteikn vert delt ut i samband med Skikrinstinget 2019.

Informasjonsskriv frå Heidersteiknnemnda

Framlegg på kandidatar sendast til leiar i Heidersteiknnemnda innan 01. april 2019.

Informasjonsskrivet er også sendt per e-post til medlemslaga.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01