Hopp til innhold

Gålå-sprinten 2017

 

SAMLING GÅLÅ, 22.-26. NOVEMBER 2017

BUL SPRINTEN, 24.-26. NOVEMBER 2017
Norgescup senior 1,2,3

Informasjon oppdatert 16/11-2017

Stad

Gålå

Dato

Samling; 22.-26. november 2017
Gålå-sprinten; 24.-26. november 2017

Reisemåte

Privatbilar

Overnatting

Overnatting er bestilt hjå Gålå Booking. Det er reservert 6 stk. 4-sengs hytter i perioden 22.-26. november 2017.

NB! Alle som skal bu i hyttene må ta med sengetøy e.l.

Ein legg elles opp til sjølvhushald i hyttene.

Prisen for å bu i hyttene er kr. 350,- pr. pers. per døgn.

Frist for bestilling av overnatting er torsdag 09. november 2017.

Overnatting bestiller ein pr. e-post; yngve thorsen@skiforbundet.no

Logistikkliste

Logistikkliste pr. 16.11.2017 (m/ hyttefordeling).

Nøkkelutlevering

Nøklar til hyttene hentar ein i Gålåseter Velkomstsenter.
Gålåv. 1343

Måltider

Måltidene ordnar ein sjølve i hyttene. 

Rennprogram

Fredag 24. november 2017
- Kvinner, 10km F
- Menn, 15km F

Laurdag 25.november 2017
- Kvinner, sprint K
- Menn, sprint K

Søndag 26. november 2017
- Kvinner 17-18 år, 5 km K
- Kvinner 19-20 år, 5 km K
- Kvinner Sr., 10 km K
- Menn 17-18 år, 10 km K
- Menn 19-20 år, 10 km K
- Menn Sr., 15 km K

Utøvarar

Senior/ eldre junior.

Greinleiar

Oddmund Lefdal, tlf. nr. 915 52 210

Hovudleiar/ trenar

Simen Bækken, tlf. nr. 976 59 707.

Smøreteam

Oddmund Lefdal, tlf. nr. 915 52 210
Tor Arne Hov, tlf. nr. 473 04 400

Minner om at det er smøreteamet som disponerar smøreboda til Sogn og Fjordane Skikrins.
Evt. bruk av smøreboda utover dette skal avklarast med Oddmund.

Behov for hjelp til smøring av ski

Utøvarar som ynskjer hjelp til smøring av ski, kontaktar krinskontoret pr. e-post innan torsdag 09. november 2017.

 Alle som treng smørehjelp skal til ein kvar tid fylgje instruksane til smøreteamet

 Generelt:

  • Swix LF 6 eller tilsvarande på alle ski
  • Ski skal være sikla og børsta
    • Utøver testar ski og leverer valgt ski til smøreteamet innan gitt frist
    • Skia skal vera merka med navn
    • Smøresona må vera merka

HF glider, pulver, rill og topping inngår i smørehjelp. I tillegg kjem festesmøring for klassisk.

Pris pr. par kr. 250,-

Smøreteamet vil sende ut informasjon i forkant til dei som nyttar seg av tilbodet.

Smørebod

Bestilt 1 stk. smørebod på stadion (10,5 kvm.)

Adm. ansv.

Yngve Thorsen , tlf. nr. 926 01 421

Påmelding

Påmelding til BUL sprinten 2017 ordnar utøvarane sjølve via www.minidrett.no

Alle som skal delta på BUL-sprinten 26. - 27. november gjev også tilbakemelding til  krinskontoret innan torsdag 09. november 2017.

Tilbakemelding gjev ein pr. e-post til; Yngve Thorsen.

Arrangøren Arrangøren sine nettsider. 
Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01