Hopp til innhold

Nasjonale renn Langrenn

Equinor Norgescup, NM jr. og sen.

Fellesopplegg Krinslaget langrenn, Sogn og Fjordane Skikrins:
19.01.-21.01 -  Equinor NC jr. Lygna (1,2,3)

16.02.-18.02. Equinor NC jr./NM Sprint jr. Trondheim (4,5,6)
24.02-26.02. - Hovudlandsrennet 2023 Gålå
06.03.-10.03. - Equinor NM/NC jr. Nybygda (7,8)
20.03.-24.03. - Equinor NC jr. Lillehammer/ Skeikampen (9,10,11)

Lenker til bestilling av av overnatting i samband med NM og Norgescup vert oppdatert forløpande når dette er klart (sjå i menyen til venstre). 

Innkvartering NM/ NC Junior
Norges Skiforbund vidarefører ordninga med felles organisering av innkvartering i samband med NM Junior, slik som i sesongen 2022-2023. Dette medfører at NSF reserverar alle sengeplassar på arrangørstaden og fordelar på kretsane. Fordelingsnøkkelen er 1 leiar pr. 3. utøvar, slik som tidlegare. 

Der det er plassar tilgjengeleg etter påmeldingsfristen vil andre utøvarar som ikkje er ein del av krinslaget kunne disponere plassane etter dialog med administrasjonen.

Innkvartering NM/ NC Senior
Her vil det vere eige opplegg i samband med samarbeidslaget Team SørVest. 

Innkvartering Vestlandsmeisterskapen 2024
Det vert ikkje lagt til rette for felles opplegg i samband med Vestlandsmeisterskapen 2024, Korlevoll. 

Rammevilkår (fristar og bestilling/avbestilling)
Bestillingsfristar, avbestillingsfristar og øvrige rammevilkår blir sett av kvar einskild overnattingsverksemd.
Merk at alle bestillingar er bindande. Ved forfall må løpar/ føresett nytte seg av eiga reiseforsikring ved eventuell refusjon. Det står spesifisert i informasjon om overnatting for kvart arrangement vilkåra for kansellering (sjå menyen til venstre).

Ein prioriterar utøvarar som overheld fristane.

Ved reiser til meisterskap og norgescuprenn i Sør-Norge ordnar løparar, støtteapparat, klubbleiarar og føresette transport sjølve. Når det er behov for reservasjon av fly- og togreise t.d. i samband med arrangement i Nord-Norge ordnar krinskontoret transport.

Informasjon om kvart einskild arrangement finn ein i menyen til venstre.

nif-epi04, 04