Hopp til innhold

Nasjonale renn Langrenn

Lenker til bestilling av av overnatting i samband med NM og Norgescup vert oppdatert forløpande når dette er klart (sjå i menyen til venstre). For sesongen 2020-2021 gjeld det også den regionale cupen SørVest Cup 2021.

Informasjon frå Norges Skiforbundet sitt haustmøte 13.10.2020 vedr. sesongen 2020-2021:

  • Norgescup senior går som planlagt, men tilpassa smittevernomsyn (antal)
  • NM senior går som planlagt, men med deltakaravgrensing
  • Norgescup for junior er avlyst
  • Hovudlandsrennet 2021 er avlyst 
  • NM Junior avviklast over to helgar (junior kvinner og junior menn). Utsett! Sjå informasjon frå arrangør og Norges Skiforbund.

Merk at det kan komme endringar/avlysingar mtp. situasjonen med covid-19.

Sjå også nettsaker til Norges Skiforbund: 

Innkvartering NM Junior
Norges Skiforbund vidarefører ordninga med felles organisering av innkvartering i samband med NM Junior, slik som i sesongen 2019-2020. Dette medfører at NSF reserverar alle sengeplassar på arrangørstaden og fordelar på kretsane. Fordelingsnøkkelen er 1 leiar pr. 3. utøvar, slik som i fjor.

Der det er plassar tilgjengeleg etter påmeldingsfristen vil andre utøvarar som ikkje er ein del av krinslaget kunne disponere plassane etter dialog med administrasjonen.

Innkvartering NM/ NC Senior
Her vil ein samarbeid med andre kretsar om fellesopplegg. Aktuelle løparar melder inn kva renn som er akutelle å delta på.

Innkvartering SørVest Cup 2021
Sogn og Fjordane Skikrins legg til rette for fellesopplegg for sine løparar på SørVest Cup 2021. 
SØRVEST CUP 2021

Rammevilkår (fristar og bestilling/avbestilling)
Bestillingsfristar, avbestillingsfristar og øvrige rammevilkår blir sett av kvar einskild overnattingsverksemd.
Merk at alle bestillingar er bindande. Ved forfall må løpar/ føresett nytte seg av eiga reiseforsikring ved eventuell refusjon. NB! Det står spesifisert i informasjon om overnatting for kvart arrangement vilkåra for kansellering av bestillingar der arrangement vert avlyst grunna situasjonen med covid-19.

Ein prioriterar utøvarar som overheld fristane.

Ved reiser til meisterskap og norgescuprenn i Sør-Norge ordnar løparar, støtteapparat, klubbleiarar og føresette transport sjølve. Når det er behov for reservasjon av fly- og togreise t.d. i samband med arrangement i Nord-Norge ordnar krinskontoret transport.

Informasjon om kvart einskild arrangement finn ein i menyen til venstre.

nif-epi04, 04
NTB