Hopp til innhold

Nasjonale renn Langrenn

Lenker til bestilling av av overnatting i samband med NM, Norgescup og Hovudlandsrennet vert oppdatert forløpande når dette er klart (sjå i menyen til venstre).

Innkvartering NM/ NC Junior/ Hovudlandsrenn
Norges Skiforbund vidarefører ordninga med felles organisering av innkvartering i samband med NM og NC Junior, slik som i sesongen 2018-2019, for 2019-2020 også for Hovudlandsrenn. Dette medfører at NSF reserverar alle sengeplassar på arrangørstaden og fordelar på kretsane. Fordelingsnøkkelen er 1 leiar pr. 3. utøvar, slik som i fjor.

NSF gjer fordeling av innkvartering i oktober 2019.

Føresette kan gjerne bestille overnatting gjennom skikrinsen slik som tidlegare år, slik at vi får oversikt over kor mange som ynskjer innkvartering. Men ein oppmodar føresette å undersøkje alternativ overnatting i privat regi allereie no.

Der det er plassar tilgjengeleg etter påmeldingsfristen vil andre utøvarar som ikkje er ein del av krinslaget kunne disponere plassane etter dialog med administrasjonen.

Innkvartering NM/ NC Senior
Her vil ein samarbeid med andre kretsar om fellesopplegg. Aktuelle løparar melder inn kva renn som er akutelle å delta på.

Rammevilkår (fristar og bestilling/avbestilling)
Bestillingsfristar, avbestillingsfristar og øvrige rammevilkår blir sett av kvar einskild overnattingsverksemd.
Merk at alle bestillingar er bindande. Ved forfall må løpar/ føresett nytte seg av eiga reiseforsikring ved eventuell refusjon.

Ein prioriterar utøvarar som overheld fristane.

Ved reiser til meisterskap og norgescuprenn i Sør-Norge ordnar løparar, støtteapparat, klubbleiarar og føresette transport sjølve. Når det er behov for reservasjon av fly- og togreise t.d. i samband med arrangement i Nord-Norge ordnar krinskontoret transport.

Informasjon om kvart einskild arrangement finn ein i menyen til venstre.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI02, 02
NTB