Hopp til innhold

Nasjonale renn Langrenn

Lenker til bestilling av av overnatting i samband med NM, Norgescup junior og Hovudlandsrenneter no lagt ut. 

NSF Langrenn er ikkje heilt klar med alle arrangørar for sesongen 2017-2018 endå, det manglar fortsatt eit par arrangørstadar for NC senior.

Innkvartering NM/ NC Junior
Norges Skiforbund vidarefører ordninga med felles organisering av innkvartering i samband med NM og NC Junior, slik som i sesongen 2016-2017. Dette medfører at NSF reserverar alle sengeplassar på arrangørstaden og fordelar på kretsane. For øvrig er fordelingsnøkkelen endra, til 1 leiar pr. 3. utøvar, ikkje 4 som i fjor. Det betyr at Sogn og Fjordane får litt fleire sengeplassar til rådvelde.

Føresette kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen slik som tidlegare år, slik at vi får oversikt over kor mange som ynskjer innkvartering. Men ein oppmodar føresette å undersøkje alternativ overnatting i privat regi allereie no.

Innkvartering NM/ NC Senior
Her manglar fortsatt eit par renn, men hotell for alle tildelte arrangement er klare og kan bestillast (sjå i menyen til venstre).

Rammevilkår (fristar og bestilling/avbestilling)
Bestillingsfristar, avbestillingsfristar og øvrige rammevilkår blir sett av kvar einskild overnattingsverksemd.
Merk at alle bestillingar er bindande. Ved forfall må løpar/ føresett nytte seg av eiga reiseforsikring ved eventuell refusjon.

Ein prioriterar utøvarar som overheld fristane.

Ved reiser til meisterskap og norgescuprenn i sør Norge ordnar løparar, støtteapparat, klubbleiarar og føresette transport sjølve. Når det er behov for reservasjon av fly- og togreise t.d. i samband med arrangement i Nord Norge ordnar krinskontoret transport.

Informasjon om kvart einskild arrangement finn ein i menyen til venstre.

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins

Yngve Thorsen (s)
adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04
Snorre Veggan