Hopp til innhold

Terminliste

TERMINLISTE ALPINT 2018-2019

TERMINLISTE ALPINT 2018-2019 (elektronisk versjon oppdaterast kontinuerleg)

Terminliste Alpint 2018-2019 vart endeleg vedtatt i samband med Haustmøtet 27. oktober 2018.

Terminliste alpint 2018-2019

SAMLINGSPLAN 2018-2019 (oppdaterast fortløpande)

Med venleg helsing

Sogn og Fjordane Skikrins, AK

Per Asbjørn Felde (s)                                                              Ingrid Narum (s)
Leiar AK                                                                                     Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI03, 03