Hopp til innhold

Samlingar

SAMLINGSPLAN 2019-2020
Oppdatert 02.05.2019

Stad Tidspunkt Aldersgr. Tekn. arr.
SPV Jølster (barmark) 26. mai 2019 U12 - U16 SFSK
SPV Juvass 30. mai-02. juni 2019 U12 - U16 SFSK
SPV Juvass 08.-10. juni 2019 U14 - U16 SFSK
SPV Juvass 22.-23. juni 2019
24.-25. juni 2019
U10 - U16
U14 - U16
SFSK
Fjord1 Juvass/ Fonna 10.-13. aug. 2019
14.-15. aug. 2019
16.-17. aug. 2019
U14 - U16
U12 - U16
U10 - U16
SFSK
Fjord1 Barmark 24.-25. aug. 2019 U12 - U16 SFSK
Fjord1 Barmark 14.-15. sept. 2019   SFSK
Fjord1 Juvass 20.-24. sept. 2019 U14 - U16 SFSK
Fjord1 Juvass 05.-08. okt. 2019 U12 - U16 SFSK
Fjord1 Barmark 19.-20. okt. 2019   SFSK

Samlingsplan 2019-2020 (oppdaterast fortløpande)

Aldersgruppene gjeld for sesongen 2019-2020.
U10 (f. 2010), U12 (f. 2009), U14 (f. 2007)

Informasjon:
Informasjon i samband med dei ulike samlingane blir oppdatert i menyen til venstre og publisert på www.skikrinsen.no

For samlingane lokalt melder ein seg på via Min idrett, desse samlingane finn ein også i terminlista til alpint.

Følg også med på facebook-sida Sogn og Fjordane - Alpint.

Alle spørsmål vedrørande samlingane rettast krinstrenar Anders Neteland, tlf. 93 26 73 21 og e-post andersneteland@gmail.com

Avmelding:
Evt. avmelding til dei ulike samlingane skal skje seinast 2 veker før samlingsstart eller etter påmeldingsfristen. Dersom avmeldinga skjer seinare enn 2 veker før samlinga tek til, eller etter påmeldingsfristen, vert treningsavgifta ikkje tilbakebetalt.

Avmelding på overnatting er spesifisert under informasjon om kvar samling dersom det er vilkår om det på overnattingstad.

Skule:
Ein minner om at alle utøvarar/føresette skal orientere sine respektive skular m.o.t. kva samlingar ein skal delta på. Det er viktig at skulen så tidleg som råd blir orientert om evt. fråvær i samband med samlingane.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04
NTB scanpix