Hopp til innhold

Samlingar

SAMLINGSPLAN 2019-2020
Oppdatert 13.03.2020

Stad Tidspunkt Aldersgr. Tekn. arr.
SPV Jølster (barmark) 26. mai 2019 U12 - U16 SFSK
SPV Juvass 30. mai-2. juni 2019 U12 - U16 SFSK
SPV Juvass 8.-10. juni 2019 U14 - U16 SFSK
SPV Juvass 22.-23. juni 2019
24.-25. juni 2019
U10 - U16
U14 - U16
SFSK
Fjord1 Barmark Byrkjelo 17.-18. aug. 2019 U10 - U16 SFSK
Fjord1 Barmark Sandane 23.-24. aug. 2019 U10 - U16 SFSK/ BBIL
Fjord1 Barmark Førde 13.-14. sept. 2019 U10 - U16 SFSK/ Førde IL
Fjord1 Juvass 20.-22. sept. 2019 U12 - U16 SFSK
Fjord1 Juvass 5.-8. okt. 2019 U12 - U16 SFSK
Fjord1 Juvass 19.-20. okt. 2019 U12 - U16 SFSK
Fjord1 Ål (Geilo reserve) 16.-17. nov. 2019 U12 - U16 SFSK
Fjord1 Ål 22.-24. nov. 2019 U12 - U16 SFSK
Fjord1 Ål 30. nov.-1. des. 2019
29. nov.-2. des. 2019
U12 - U16
U14 - U16
SFSK
SPV Jølster (Ål reserve) 7.-8. des. 2019 Alle SFSK
SPV Jølster 21.-22. des. 2019 U10 - U16 SFSK
SPV Jølster 28.-29. des. 2019 U12 - U16 SFSK
SPV (lokalt, Sogn og Fjordane) Avlyst
4.-5. jan. 2020 U12 - U16 SFSK
SPV Ål (fart) 9.-12. jan. 2020 U10 - U16 SFSK
SPV Hodlekve 1.-2. februar 2020 U10 - U16 SFSK
SPV Hodlekve 15. februar 2020 U12 - U16 SFSK
SPV Harpefossen 29. feb.-1. mars 2020 U12 - U16 SFSK
Fjord1 Rekrutteringssamling Blomlia 8. mars 2020 Alle SFSK
SPV Harpefossen Avlyst 14. mars 2020 U10 - U16 SFSK
Precamp Harpefossen Avlyst 21.-22. mars 2020 U14 - U16 SFSK
Precamp HL Avlyst 28.-29. mars 2020 U16 SFSK

SAMLINGSPLAN 2019-2020 (oppdatert pr. 04.11.2019)

Aldersgruppene gjeld for sesongen 2019-2020.
U10 (f. 2010), U12 (f. 2009), U14 (f. 2007)

Informasjon:
Informasjon i samband med dei ulike samlingane blir oppdatert i menyen til venstre eller i oversikt over og publisert på www.skikrinsen.no

For samlingane lokalt melder ein seg på via Min idrett, desse samlingane vert lagt ut i terminlista til alpint.

Følg også med på facebook-sida Sogn og Fjordane - Alpint.

Alle spørsmål vedrørande samlingane rettast krinstrenar Anders Neteland, tlf. 93 26 73 21 og e-post andersneteland@gmail.com

Avmelding:
Evt. avmelding til dei ulike samlingane skal skje seinast 2 veker før samlingsstart eller etter påmeldingsfristen. Dersom avmeldinga skjer seinare enn 2 veker før samlinga tek til, eller etter påmeldingsfristen, vert treningsavgifta ikkje tilbakebetalt.

Avmelding på overnatting er spesifisert under informasjon om kvar samling dersom det er vilkår om det på overnattingstad.

Skule:
Ein minner om at alle utøvarar/føresette skal orientere sine respektive skular m.o.t. kva samlingar ein skal delta på. Det er viktig at skulen så tidleg som råd blir orientert om evt. fråvær i samband med samlingane.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04