Hopp til innhold

Samlingar

SAMLINGSPLAN 2020-2021
Oppdatert 22.09.2020

Stad Tidspunkt Aldersgr. Tekn. arr.
SPV Hodlekve 1.-3. mai 2020 U10 - U16 SFSK
SPV Hodlekve 9.-10. mai 2020 U10 - U16 SFSK
SPV Hodlekve 21.-24. mai 2020 U10 - U16 SFSK
SPV Hodlekve 30.-31. mai 2020 U10 - U16 SFSK
Fjord1 Juvass 13.-16. aug. 2020 U12 - U16 SFSK        
Fjord1 Barmark Førde 12. sept. 2020 U10 - U16 SFSK/ Førde IL
Fjord1 Fonna 17.-20. sept. 2020 U12 - U16 SFSK
Fjord1 Fonna 7.-11. okt. 2020 U10 - U16 SFSK
Fjord1 Barmark Førde 17. okt. 2020 U10 - U16 SFSK/ Førde IL
Idrettens Møteplass, Førde (barmark) 24. okt. 2020 12 - 19 år VIK/ SFSK
Fjord1 Ål 12.-15. nov. 2020 U12 - U16 SFSK
SPV Ål/ Geilo 21.-22. nov. 2020 U12 - U16 SFSK
SPV Ål 27.-29. nov. 2020 U12 - U16
SFSK
SPV Ål/ Geilo 10.-13. des. 2020 U12 - U16 SFSK
SPV Ål (fart) xx. jan. 2020 U10 - U16 SFSK

Samlingsplan 2020-2021 (oppdatert pr. 18.06.2020)

Barmarkssamlingar:
Informasjon om barmarkssamlingar for hausten 2020 vert oppdatert når dette er klart.
Viser også til barmarksopplegg frå Andrine Mårstøl og eiga facebook-gruppe for barmark Sogn og Fjordane Skikrins.

Aldersgruppene gjeld for sesongen 2020-2021.
U10 (f. 2011), U12 (f. 2009-2010), U14 (f. 2007-2008), U16 (f. 2005-2006)

Utøvarar eldre enn U16 kan også delta på samlingane.

Informasjon:
Informasjon i samband med dei ulike samlingane blir oppdatert i menyen til venstre eller i oversikt over, og publisert på www.skikrinsen.no

Følg også med på facebook-sida Sogn og Fjordane - Alpint.

Spørsmål vedrørande samlingane rettast sportsleg ansvarleg i alpinkomiteen Roger Ellingsund, tlf. 901 52 524, e-post roge-ell@hotmail.com.

Avmelding:
Evt. avmelding til dei ulike samlingane skal skje seinast 2 veker før samlingsstart eller etter påmeldingsfristen. Dersom avmeldinga skjer seinare enn 2 veker før samlinga tek til, eller etter påmeldingsfristen, vert treningsavgifta ikkje tilbakebetalt.

Avmelding på overnatting er spesifisert under informasjon om kvar samling dersom det er vilkår om det på overnattingstad.

Skule:
Ein minner om at alle utøvarar/føresette skal orientere sine respektive skular m.o.t. kva samlingar ein skal delta på. Det er viktig at skulen så tidleg som råd blir orientert om evt. fråvær i samband med samlingane.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI02, 02
Pedro Lemos