Hopp til innhold

Samlingar

SAMLINGSPLAN 2023-2024 oppdaterast kontinuerlig gjennom sesongen
Oppdatert pr. 17.04.2024

Stad Tidspunkt Aldersgr.  Tekn. arr.
Fjord1 Freeski Camp Sogndal 27. aug 2023 7-16 år NSF/SFSK
Fjord1 Barmark Sogndal/ Leikanger 23. sept 2023 Alle SFSK
Fjord1 Skisamling Juvass 12.-15. okt 2023 U10-U16 SFSK 
Fjord1 Barmark Sandane 28. okt 2023 Alle SFSK 
Fjord1 Freeski Camp Sogndal 19. nov 2023 7-16 år SFSK
Fjord1 Fartsamling Ål 04.-07. jan 2024 U10-U16 SFSK
Fjord1 Freeskisamling Hodlekve 26.-28. jan 2024 7-16 år SFSK
Fjord1 Freeskisamling Hodlekve 19.-21. april 2024 7-16 år SFSK
Breiddesamling fart Myrkdalen 3.-5. mai 2024 U12-U16 NSF
Fjord1 Skisamling Myrkdalen 10.-12. mai 2024 8-16 år SFSK/ Voss alpin
Fjord1 Skisamling Juvass 24.-26. mai 2024 U10-U16 SFSK

Kveldstreningar:

Informasjon vert publisert på facebook-sida Sogn og Fjordane - Alpint

Barmarkssamlingar:
Viser også til barmarksopplegg frå Andrine Mårstøl og eiga facebook-gruppe for barmark Sogn og Fjordane Skikrins. 

Aldersgruppene gjeld for sesongen 2023-2024.
U10 (f. 2014), U12 (f. 2012-2013), U14 (f. 2010-2011), U16 (f. 2008-2009). 

Utøvarar eldre enn U16 kan også delta på samlingane.

Informasjon:
Informasjon i samband med dei ulike samlingane blir oppdatert i menyen til venstre eller i oversikt over, og publisert på www.skikrinsen.no 

Følg også med på facebook-sida Sogn og Fjordane - Alpint 

Spørsmål vedrørande samlingane rettast leiar i alpinkomiteen Roger Ellingsund, tlf. 901 52 524, e-post roge-ell@hotmail.com 

Avmelding:
Evt. avmelding til dei ulike samlingane skal skje seinast 2 veker før samlingsstart eller etter påmeldingsfristen. Dersom avmeldinga skjer seinare enn 2 veker før samlinga tek til, eller etter påmeldingsfristen, vert treningsavgifta ikkje tilbakebetalt. 

Avmelding på overnatting er spesifisert under informasjon om kvar samling dersom det er vilkår om det på overnattingstad. 

Skule:
Ein minner om at alle utøvarar/føresette skal orientere sine respektive skular m.o.t. kva samlingar ein skal delta på. Det er viktig at skulen så tidleg som råd blir orientert om evt. fråvær i samband med samlingane. 

NIF-EPI01, 01