Hopp til innhold

Korte kurs langrenn

 

Grunnleggende skiaktivitet for barn rettet mot langrenn

   

 Langrennstrening for barn på barmark

 

Barneidrettens verdigrunnlag og trenerrollen

   
 

Grunnleggende rulleskiaktivitet for barn


 
 
 

Utstyr og smøring for barn

 

 
  Grunnleggende skiaktivitet for barn rettet mot langrenn  Fundament
Lær å trene

Dette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i langrenn.
Kurset er praktisk og gjennomføres på en kveld.
Du får hjelp til å kunne tilrettelegge for allsidig aktivitet på ski, som forberedelse til mer spesifikk langrennsaktivitet.
Du vil også bli kjent med et bredt utvalg øvelser som stimulerer allsidig ferdighetsutvikling rettet mot langrenn. Etter kurset vil du kjenne til gode organiseringformer i praksis og noen grunnleggende pedagogiske prinsipper

Kurset gjennomføres ute på ski

Vi stiller med en dyktig trenerutvikler på kurset, og arrangøren har ansvar for et skiområde med en preparert flate og variert terreng samt et lokale for start og slutt på kurset, dersom været krever dette.

Ta kontakt hvis du ønsker et kurs i din klubb, eller at du ønsker å delta på et kurs.

       
  Langrennstrening for barn på barmark Fundament 
Lær å trene
Dette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i langrenn.
Kurset er praktisk og gjennomføres på en kveld. Du får kunnskap om hvordan du tilrettelegge for allsidig aktivitet på barmark, som forberedelse til langrennsaktivitet.
Hvordan du kan organisere for stor aktivitet og at barn får utfordringer tilpasset sitt nivå

Kurset gjennomføres ute.

Vi stiller med en dyktig trenerutvikler på kurset, og arrangøren har ansvar for et oppmøtested og et lokale for start og slutt på kurset, dersom været krever dette.

Ta kontakt hvis du ønsker et kurs i din klubb, eller at du ønsker å delta på et kurs.
       
  Barneidrettens verdigrunnlag og trenerrollen Fundament
Lær å trene
Dette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i langrenn.
Kurset er teoretisk og gjennomføres på en kveld. 
Du vil sammen med de andre deltagerne på kurset reflektere over hva det vil si å være en trener for barn, å bidra til trygghet, utfordring på sitt nivå og det å bli sett.
Dette er et viktig kurs for å bygge miljø og en felles plattform for barneaktiviteten i en klubb.

Vi stiller med en dyktig trenerutvikler på kurset, og arrangøren har ansvar for et ett lokale med prosjektor og lyd.

Ta kontakt hvis du ønsker et kurs i din klubb, eller at du ønsker å delta på et kurs.
       
  Grunnleggende rulleskiaktivitet for barn Fundament
Lær å trene
Dette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i langrenn.
Kurset er praktisk og gjennomføres på rulleski.
Du får Kunnskap om rulleskivettregler og trygg aktivitet på rulleski.
Du lærer å tilrettelegge for allsidig aktivitet på rulleski, som forberedelse til mer spesifikk langrennsaktivitet.
Du vil bli kjent med et bredt utvalg øvelser som stimulerer allsidig ferdighetsutvikling rettet mot langrenn. 
Du vil også bli kjent med gode organiseringsformer i praksis og noen grunnleggende pedagogiske prinsipper

Vi stiller med en dyktig trenerutvikler på kurset, og arrangøren har ansvar for et ett lokale med prosjektor og lyd.

Ta kontakt hvis du ønsker et kurs i din klubb, eller at du ønsker å delta på et kurs.
       
  Utstyr og smøring for barn Fundament
Lær å trene
Dette er et kurs for deg som skal være trener for en barnegruppe i langrenn, eller er en foresatt for barn som er aktive på ski.
På kurset lærer du å velge hensiktsmessig utstyr for god aktivitet og hvordan du smører barneski.

Det er også fokus på et bevisst forhold til hvilke retningslinjer for utstyr og smøring som gjelder i klubben.

       
nif-epi04, 04