Hopp til innhold

Regler og informasjon

Regler

Nasjonale regler  Internasjonale regler fra ISMF

Spørsmål og svar

Informasjon til arrangører

Hvordan arrangere en randoneekonkurranse TD-rapport

Skilisens

I Min Idrett finner alle som hadde årslisens i fjor, betalingsinformasjon ved å logge seg inn på sin side. Det er sendt en påminnelse på e-post til alle som hadde årslisens i fjor. De uten e-post har fått tilsendt brev.

For å delta i terminfestede skirenn fra fylte 13 år, må løperen ha skilisens. Man kan velge mellom årslisen eller engangslisens for det enkelte skirenn. Det er påkrevd minimum grunnlisens i aktuelle skigren for årslisens.

Alle grener tilsluttet Norges Skiforbund har denne ordningen, men prisen for årslisens varierer fra gren til gren. Enganslisens betales til arrangør for hvert enkelt skirenn. Denne lisensen har dekninger omtrent tilsvarende som en grunnlisens. Utvidet årslisens gir betraktelig bedre dekninger enn grunnlisens. Prisen varierer fra gren til gren.

Les mer om skilisens

NIF-EPI01, 01