Hopp til innhold

Regler for deltakelse

Skiidrett for funksjonshemmede reguleres av regelverket til NSF og IPC.

I Norges Skiforbund skiller vi mellom breddetiltak og konkurranseidrett.

Breddetiltak

Breddetiltak er f.eks. miljøsamlinger og åpne samlinger for ulike målgrupper. 
På disse tiltakene er alle hjertelig velkomne til å delta, det stilles ikke noe krav til minste funksjonsnedsettelse (les: gyldig klassifisering)
Her kan du hvis aktuelt få tips og råd om tilpassing/valg av utstyr. Kvalifiserte trenere gir deg nyttige tips og råd om trening i langrenn og alpint.
Se i terminlista når og hvor det arrangeres breddesamlinger for aktuell målgruppe.

Konkurranser i Norge

Skal man delta i konkurranseidrett fordres det at man blir klassifisert. Det vil si at utøveren må møte kravet om minste funksjonsnedsettelse
Les mer om det her

Nasjonalt legger vi til rette slik at utøvere som ikke møter kravet om minste funksjonsnedsettelse også skal få konkurrere på lokalt og regionalt nivå. Dette gjøres ved at det opprettes «åpen klasse» i aktuelle konkurranser. 
Ta kontakt med ditt skikretskontor eller skiforbundet sentralt når dette er aktuelt, så hjelper vi deg. 

Alle som skal konkurre må løse skilisens fra fylte 13 år. Les mer om det her. 

Konkurranser internajonalt

Internasjonale konkurranser organisert via FIS/IPC er forbeholdt de utøvere som skiforbundet til enhver tid tar ut til å representere Norge.
Alle må gjennom en internasjonal klassifisering før første gangs deltagelse. 
Det er i hver gren et sett kvalifiseringskriteringer som man forholder seg til ved uttak. Informasjon om dette vil bli gitt i forkant av hver sesong, slik at alle kan se hva som må til for å kunne kvalifisere seg.
Kvalifiseringskrav alpint                        Kvalifiseringskrav langrenn

Vi deltar også med utøvere internasjonalt på breddeidrettsarrangement; 
Dette gjelder i første rekke Special Olympics. Her er det også utarbeidet uttakskriterier. 
Uttakskriterier SOWWG

Ved deltagelse i Deaflympics, som pr i dag også er definert som et breddeidrettsarrangement er det via NIF satt ett 
sett med minimumskrav for å bli vurdert for deltagelse i Deaflympics 2019:
- Oppfylle kravene til hørselstap i henhold til ICSD sitt regelverk, mer informasjon finner du på våre nettsider
- Daglig trening (både barmark og på ski), bør være minimum 4 dager pr uke.
- Gjennomføre tester som den enkelte idretter setter 
eksempler her;  Ironmantest i alpint, O2-test/motbakkeløp i langrenn. 
Aktuelle barmarktester fastsettes av særforbund. Kravene sendes til aktuelle kandidater.
- Utøverne må være en del av miljøet og konkurrere i renn med funksjonsfriske på Norges-cup/FIS renn nivå.
Særforbundet fastsetter konkurranser de må delta i, minimum 12 renn, for øvrig etter avtale med særforbund. 
Konkurransene det deltas i må harmonere med distansene/disiplinene som utøverne skal konkurrere i under Deaflympics 
- Det forventes at utøverne fører treningsdagbok og her under da Olympiatoppens treningsdagbok, hvor utøverne selv kan gå inn og registrere seg. 
- Trenerevaluering.
For nærmere beskrivelse av hvilke konkurranser som er aktuelle i de ulike grenene - se egen sak på våre nettsider

Landslag

Norges Skiforbund har landslag for syns og bevegelseshemmede i både langrenn og alpint. 
Det stilles krav til prestasjoner for å kunne bli tatt ut på et landslag, på lik linje med funksjonsfriske. I tillegg må utøverne ha oppfylt klassifiseringskravene i sin idrett.
Vi åpner opp enkelte samlinger for «hospitanter/talenter», det stilles her krav om at de som skal hospitere på samlinger oppfyller klassifiseringskravene (minste funksjonshemning).
Aktuelle hospitanter vil bli kontaktet og få invitasjon direkte fra skiforbundet.

 

nif-epi04, 04